U bent hier

Dossier Persoonsgerichte Zorg

Laatste aanpassing. 17 september, 2020

De huisarts werkt persoonsgericht en houdt in het contact met de patiënt rekening met zijn persoonlijke context, levensloop, leef- en werkomgeving. Aandacht voor eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de patiënt bij het behandelbeleid is uitgangspunt.

Het NHG biedt huisartsen ondersteuning met:

Meer informatie: kenniscentrum@nhg.org

Nieuws

9 mei, 2019
De Richtlijn Adequate dossiervorming met het EPD (Richtlijn ADEPD) is volledig herzien: geschikt voor online inzage door de patiënt, efficiëntere informatie-uitwisseling tussen zorgverleners, en...

Publicaties

Het NHG vindt het belangrijk dat patiënten goede en betrouwbare voorlichting krijgen over ziekten en aandoeningen. Daarom maakt het NHG verschillende producten ter ondersteuning van de voorlichting door huisartsen, vóór, tijdens en na het consult. Deze producten sluiten aan op de wetenschappelijke richtlijnen voor huisartsen.
Hieronder vindt u materialen die u helpen om 3 goede vragen te gaan gebruiken in uw huisartsenpraktijk dan wel zorggroep. Indien gewenst kunt u een aantal materialen ook in hardcopy aanvragen. Stuur uw aanvraag naar 3goedevragen@patientenfederatie.nl. Dit is gratis, zolang de voorraad strekt.