Samen beslissen

Samen beslissen maakt dat patiënten meer tevreden zijn over de gegeven zorg en het gekozen beleid beter opvolgen. Daarnaast is er een wettelijke verplichting tot samen beslissen sinds januari 2020.

Gesprekslijst beperkte gezondheidsvaardigheden

Wanneer een behandeling moeizaam verloopt of stagneert, of u hebt het idee dat de patiënt niet uw adviezen opvolgt, dan kunnen de vragen van deze gesprekslijst (Pharos) meer inzicht bieden.

Begrijp je lichaam

Eenvoudige afbeeldingen over het lichaam, veelvoorkomende ziekten en behandelingen ter ondersteuning van uitleg in de spreekkamer. Door Pharos in samenwerking met het NHG, de FMS en Patiëntenfederatie Nederland.

Terugvraagmethode

Slechts 20 tot 40% van wat artsen zeggen tijdens een consult, wordt daadwerkelijk onthouden door patiënten. Hoe meer informatie wordt verteld, hoe minder dit (correct) wordt onthouden. Met de terugvraagmethode hoort u of de gegeven informatie goed is overgekomen.

Thuisarts.nl

Thuisarts.nl is een onafhankelijke publiekswebsite met betrouwbare en toegankelijke informatie over gezondheid en ziekte. Gemaakt door huisartsen en medisch specialisten.

Voorlichtingsmaterialen verschillende talen

Een overzicht van begrijpelijke voorlichtingsmaterialen, soms in verschillende talen over diverse onderwerpen. Bijvoorbeeld de Handboeken: ‘Ik heb COPD – wat kan ik doen?’ en ‘het Handboek ‘Ik heb diabetes – wat kan ik doen?’ Door Pharos in samenwerking met het NHG.

Huisarts-migrant.nl

Een website opgericht door Pharos, in samenwerking met het NHG, met informatie over verschillen in ziekte en behandeling in relatie tot etniciteit, migratie en sociaal-economische positie, evenals voorlichtingsmateriaal in eenvoudig Nederlands en in andere talen. 

Consultvoorbereiding door patiënt

Met deze routekaart helpt u de patiënt het consult goed voor te bereiden. Dit bevordert samen beslissen.