Huisarts heeft een gesprek met patiënt en diens partner

Gesprek op maat

Materialen die u helpen om gesprekken met patiënten begrijpelijker en effectiever te laten verlopen.

Arts geeft persoonsgerichte zorg aan patiënt

Persoonsgerichte praktijkorganisatie

Met deze hulpmiddelen zorgt u voor een huisartsenpraktijk die is afgestemd op uw patiëntenpopulatie.

Samenwerken rond patiënt

Landelijke samenwerkingsafspraken voor de eerstelijn: