Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Journalisten en redacteuren kunnen bij ons terecht met vragen over: 

  • huisartsgeneeskundige medisch-inhoudelijke onderwerpen 
  • standpunten, producten en diensten van het NHG 

Vooraf 

Voordat u uw vraag aan ons stelt, is het goed om een aantal zaken te weten: 

  • Het NHG is de wetenschappelijke vereniging voor en door huisartsen. Wij vertalen wetenschappelijke huisartsgeneeskundige inzichten naar de praktijk. Het NHG verricht zelf geen onderzoek, afgezien van literatuuronderzoek voor het opstellen van de NHG-Standaarden.   
  • Wij controleren niet of huisartsen zich aan de NHG-Standaarden houden; wij zijn geen controlerende instantie. Wel ontwikkelt het NHG diverse materialen om de toepassing van de NHG-Standaarden in de praktijk te bevorderen, zoals patiëntvoorlichting, scholingsmateriaal en instrumenten voor onderlinge toetsing. 
  • Het NHG maakt producten voor de huisartsenpraktijk, maar houdt niet bij wat er in de spreekkamers van huisartsen gebeurt. Ook doen wij hier geen onderzoek naar. Voor gegevens over welke gezondheidsproblemen er spelen binnen de huisartsenpraktijken in Nederland kunt u terecht bij de NIVEL Zorgregistraties.   
  • Wij verwijzen graag naar deze website nhg.org, onze richtlijnenwebsite, Huisarts en Wetenschap en Thuisarts.nl waar veel informatie te vinden is. 

Vragen over belangenbehartiging of randvoorwaarden 

Voor vragen over belangenbehartiging van de huisarts of randvoorwaarden van het huisartsenvak verwijzen wij graag naar de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Zij kunnen ook feiten en cijfers over de huisartsenzorg verstrekken. 

Vragen over de organisatie van en binnen de eerste lijn 

Vragen over de organisatie van en binnen de eerste lijn, waaronder gezondheidscentra, zorggroepen en huisartsenposten kunt u stellen aan InEen

Vragen over bijwerkingen en voorschrijven van medicijnen 

Bijwerkingen van medicijnen worden bijgehouden door LAREB. Zowel patiënten als (huis)artsen kunnen hier bijwerkingen melden. De Stichting Farmaceutische Kengetallen houdt bij hoeveel van elk geneesmiddel wordt voorgeschreven door huisartsen. 

Vragen van studenten over de huisartsenzorg

Wij begrijpen dat iedereen zijn vak moet leren, maar door gebrek aan tijd en capaciteit bij zowel de persvoorlichters als onze inhoudelijk deskundige collega’s, kiezen wij ervoor geen studenten journalistiek te woord staan.

Wij reageren zo snel mogelijk op uw persvraag. Mocht u ons niet direct aan de lijn krijgen, laat dan een voicemailbericht achter zodat wij u kunnen terugbellen. 

Persvragen per e-mail 

U kunt uw vragen ook naar ons e-mailen: persvragen@nhg.org. Graag lezen wij in uw e-mail het volgende: 

  • uw vraag en de aanleiding ervan 
  • de deadline voor beantwoording 
  • het medium en de publicatiedatum