Perslijn voor journalisten en redacteuren:

088- 506 5678

Voor wie?

Journalisten en redacteuren kunnen bij ons terecht voor vragen over:

  • huisartsgeneeskundige medisch-inhoudelijke onderwerpen.
  • standpunten, producten en diensten van het NHG.

Perslijn

Voor telefonisch contact kunt u bellen naar de perslijn van het NHG: 088-506 5678.

Wij reageren – tussen 08.00-20.00 uur – zo snel mogelijk op uw persvraag. Mocht u ons niet direct aan de lijn krijgen, laat dan een voicemailbericht achter. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Persvragen per e-mail

Ons e-mailadres voor persvragen is: persvragen@nhg.org. Graag lezen wij in uw e-mail:

  • wat uw vraag is en de aanleiding ervan,
  • voor welk medium het is bedoeld,
  • wat de deadline is en
  • wanneer het wordt gepubliceerd/uitgezonden.

NHG in de media

Het NHG komt regelmatig aan bod in de media. Kijk in ons media-overzicht om te zien waar, wanneer en waarover.

Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)

Voor vragen over belangenbehartiging van de huisarts of randvoorwaarden van het huisartsenvak verwijzen wij graag naar onze zusterorganisatie de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Hier vindt u ook feiten en cijfers over de huisartsenzorg.

InEen

Vragen over de organisatie van en binnen de eerste lijn, waaronder gezondheidscentra, zorggroepen en huisartsenposten kunt u stellen aan InEen.

Veelgestelde vragen

Nee, dat wordt bijgehouden door het LAREB. Zowel patiënten als (huis)artsen kunnen hier bijwerkingen melden. 

Deze gegevens zijn bekend bij de Stichting Farmaceutische Kengetallen

Nee, het NHG verricht zelf geen onderzoek, afgezien van literatuuronderzoek voor het opstellen van de NHG-Standaarden. 

Het NHG houdt niet bij wat er in de spreekkamers van huisartsen gebeurt. Ook doen wij hier geen onderzoek naar. Voor gegevens over welke gezondheidsproblemen er spelen binnen de huisartsenpraktijken in Nederland kunt u terecht bij de NIVEL Zorgregistraties

Nee, wij zijn een wetenschappelijke vereniging, geen controlerende instantie. Wel ontwikkelt het NHG diverse materialen om de toepassing van de NHG-Standaarden in de praktijk te bevorderen, zoals patiëntvoorlichting, scholingsmateriaal en instrumenten voor onderlinge toetsing. 

De NHG-Standaarden maken deel uit van de zogenoemde professionele standaard. Dit betekent dat de huisarts op de hoogte moet zijn van de bestaande standaarden en in principe hiernaar moet handelen. In individuele gevallen kan echter afgeweken worden van de aanbevelingen in de standaarden. Dit staat beschreven in de disclaimer bij de NHG-Standaarden. Lees hier meer. 

Het NHG werkt niet mee aan speciale bijlagen bij kranten of bladen die worden bekostigd door één bedrijf of door de bijbehorende advertenties in dezelfde bijlage. We stellen het op prijs als acquisitie voor dergelijke bijlagen achterwege blijft, ook als het gaat om een redactionele bijdrage. 

Wij begrijpen dat iedereen zijn vak moet leren, maar door gebrek aan tijd en capaciteit bij zowel de persvoorlichters als onze inhoudelijk deskundige collega’s, kiezen wij ervoor geen studenten journalistiek te woord staan.

Wij verwijzen graag naar onze website, onze richtlijnenwebsite en Thuisarts.nl waar veel informatie te vinden is.