NedHIS-congres ’23: informatisering maakt huisartsenzorg beter

Op 22 maart 2023 vond het NedHIS congres weer plaats. Het congres bracht een flink aantal deelnemers bij elkaar.

Tekort semaglutide blijft geheel 2023

Het wereldwijde tekort aan diabetesmedicijn semaglutide blijft volgens de fabrikant nog het hele jaar. Het tekort is ontstaan door de snel gestegen vraag als afslankmiddel, maar daar is het niet voor geregistreerd.

Zorgen over geneesmiddelenbeleid VWS

Geef prioriteit aan het nemen van maatregelen om het oplopende geneesmiddelentekort in Nederland aan te pakken. Deze dringende oproep doen we samen met de Federatie Medisch Specialisten, LHV, KNMP en NVZA in een brief aan de Tweede Kamer, in aanloop naar het debat geneesmiddelenbeleid op 22 maart.

Zorgen om nieuwe campagne borstonderzoek

Begin maart ‘23 is Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) samen met farmaceutisch bedrijf MSD gestart met een nieuwe campagne die moet helpen bij de vroege opsporing van borstkanker. In deze campagne adviseren zij vrouwen om iedere derde dag van de maand de borsten te onderzoeken. Het NHG is hier verontrust over en heeft BVN gevraagd om de campagne te staken.

Hoe bruikbaar en effectief is digitale huisartsenzorg?

Om digitale zorgtoepassingen toekomstbestendig te kunnen benutten en de continuïteit van de Nederlandse huisartsenzorg te waarborgen, is er een onderzoek uitgevoerd in opdracht van VWS. NHG, LHV en InEen waren initiatiefnemer.

Afschalen maatregelen: endemische fase COVID

Door vaccinatie en doorgemaakte infectie blijkt de bescherming tegen ernstige ziekte door de omikronvariant onder de Nederlandse populatie hoog. Bij een meerderheid van de mensen veroorzaakt een (nieuwe) infectie met SARS-CoV-2 een mild ziektebeeld. Daarmee lijkt Nederland in de endemische fase van de coronauitbraak terechtgekomen. De nog geldende maatregelen voor het algemene publiek èn voor zorgmedewerkers worden daarom afgeschaald.

Verhoogde incidentie infecties groep A streptokokken

Sinds maart 2022 worden meer invasieve infecties met groep A streptokokken (iGAS) gemeld dan in voorgaande jaren. Een verhoogde incidentie van deze infecties werd bij alle leeftijden gezien (kinderen, alsmede volwassenen) en houdt nog steeds aan bij jonge kinderen (0-5 jaar).

Nieuwe versie Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg

Bekijk de richtlijn Vanuit het programma Met spoed beschikbaar zijn gebruikerswensen van zorgverleners naar voren gekomen. Deze wensen hebben zo…

Afschalen maatregelen COVID-19

Het OMT heeft de minister geadviseerd om de nog geldende COVID-19-maatregelen (testen bij klachten en isolatie bij een positieve test) af te schalen, omdat het erop lijkt dat Nederland in de endemische fase van de COVID-19-pandemie is beland.

NHG-Standaard Enuresis nocturna wordt NHG-Standaard Bedplassen

Belangrijke aandachtspunten Nieuwe en praktische overzichtstabel met niet-medicamenteuze interventies, gegroepeerd naar intensiteit Verdere inperking van de plaats van medicatie Aanbevelingen…