Toekomstvisie 2035: antwoorden op de uitdagingen van vandaag

Welke toekomst zien we voor de huisartsenzorg en hoe werken we daar naartoe? Om die vraag te beantwoorden, formuleren NHG, LHV en InEen de Toekomstvisie huisartsenzorg 2035.

Zorgen over oplopende geneesmiddeltekorten

We maken ons ernstig zorgen over het oplopend aantal geneesmiddeltekorten. Minister Dijkstra heeft een Kamerbrief gepubliceerd over de geneesmiddeltekorten. Lees onze reactie.

Adviezen over tekorten GLP1-agonisten

Er zijn al langere tijd regelmatig tekorten aan subcutane toedieningsvormen van GLP1-agonisten.

Kaderopleiding Urogynaecologie

Op 7 juni hebben 14 huisartsen de kaderopleiding urogynaecologie met succes afgerond. In september 2024 start alweer de 9e opleidingsronde. Meld je aan.

NHG-Wetenschapsdag

Op vrijdag 6 september vindt de jaarlijkse NHG-Wetenschapsdag plaats. Dit jaar is het thema ‘Samen het verschil maken – nu en straks’. Het programma staat online.

Herziening NHG-Standaard Slaapproblemen

De NHG-Standaard Slaapproblemen is gedeeltelijk herzien. Hoewel het beleid bij slapeloosheid in in essentie ongewijzigd, biedt de standaard nu meer praktische handvatten voor de gedragsmatige behandeling van slapeloosheid.

Verhoogde incidentie infecties groep A streptokokken

Sinds maart 2022 worden meer invasieve infecties met groep A streptokokken (iGAS) gemeld dan in voorgaande jaren. Een verhoogde incidentie van deze infecties werd bij alle leeftijden gezien (kinderen en volwassenen).

Startersdag

Ben je bijna klaar met de opleiding of net gestart als huisarts? Kom dan naar de gratis Startersdag op zaterdag 5 oktober in Utrecht. Volg onze workshop of bezoek ons op het beursplein.

Overzicht belangrijke geneesmiddelen

Vanwege zorgen over tekorten maakt minister Dijkstra een lijst van belangrijke en kwetsbare geneesmiddelen. Het NHG vraag zijn leden om mee te denken. Lees hier hoe je mee kunt doen.

Handreikingen duurzaamheid

De handreikingen Er is een speciale handreiking ontwikkeld voor de huisartsenspoedpost en een voor de regionale huisartsen- of eerstelijnsorganisatie.  De…