Hitte: medicatiegebruik en dreigende dehydratie

Wanneer de buitentemperatuur langdurig > 25 °C is, brengt dit gezondheidsrisico’s met zich mee voor kwetsbare groepen. Deze mensen moeten extra alert zijn op dehydratie en oververhitting.

H&W-Casuïstiekprijs 2022

De winnaars van de H&W-Casuïstiekprijs 2022 zijn bekend. Claudia Cox en Toine Lagro-Janssen gingen er met de prijs vandoor met hun artikel ‘Zwanger ondanks een IUD’.

ALV 22 juni 2023

Tweemaal per jaar organiseert het NHG een Algemene Ledenvergadering. Dit jaar vinden de vergaderingen plaats op 22 juni en 14 december op locatie van Domus Medica.

LESA Laboratoriumdiagnostiek geactualiseerd

De LESA Laboratoriumdiagnostiek is geactualiseerd: de onderdelen Leveraandoeningen, Soa’s, en Zwangerschap en zwangerschapswens zijn herzien.

Zorgstandaard Tabaksverslaving in Register ZI

Op 9 mei is de Zorgstandaard Tabaksverslaving 2022 officieel opgenomen in het Register van kwaliteitsstandaarden van het Zorginstituut. Bekijk de Zorgstandaard.

Vernieuwd competentieprofiel huisartsen

De beroepsgroep van huisartsen heeft een vernieuwd competentieprofiel. Het is ontwikkeld in samenwerking met NHG, LHV en Huisartsopleiding Nederland. Het is voor het NHG een belangrijke basis voor opleiding en deskundigheidsbevordering van huisartsen.

Bestellen griep- en pneumokokkenvaccins

Vanaf 1 juni bestelt u via de website van de SNPG weer de griep- en pneumokkenvaccins voor de vaccinatiecampagne die in het najaar plaatsvindt. Maak daarbij gebruik van de herziene NHG-Praktijkhandleidingen en andere praktische materialen.

Herziening GVS definitief van de baan

De herziening van het geneesmiddelenvergoedingensysteem (GVS) gaat definitief niet door. NHG en LHV hebben meermaals gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen van deze herziening voor patiënten en huisartsen en zijn blij dat minister Kuipers heeft geluisterd. Op 17 mei heeft de minister de Kamer geïnformeerd en geeft hij een toelichting op zijn besluit.

NHG-Congres 2024: Samen maken we het verschil!

Op vrijdag 15 maart 2024 vindt het NHG-Congres plaats in Den Bosch. We zetten die dag een inspirerend programma vol informatie en educatie neer. Met ruimte voor ontmoeting en verbinding.

Advies NHG omzetten semaglutide s.c. bij tekort

Het NHG adviseert semaglutide s.c. bij een tekort te vervangen door een andere GLP1-agonist voor subcutane toediening, zoals dulaglutide of liraglutide. Omzetten naar semaglutide oraal wordt afgeraden, vanwege ontbrekend bewijs voor effectiviteit op cardiovasculaire uitkomstmaten.