NHG-Standaard Acuut hoesten

De NHG-Standaard Acuut Hoesten is volledig herzien. Bekijk alle wijzigingen en een overzicht van bijbehorende NHG-producten.

Antibioticatekorten

Op dit moment is er een groot tekort aan antibioticasuspensies en dispertabletten, die met name voorgeschreven worden aan kinderen. Dit betreft onder andere een tekort aan amoxicilline/clavulaanzuur suspensie. Het is mogelijk amoxicilline/clavulaanzuur tablet op te lossen voor kinderen > 12,5 kg.

Adviezen over tekort salbutamol

Salbutamol per inhalatie (vooral de dosisaerosolen) is momenteel in Nederland beperkt of niet leverbaar. Lees het advies en de aanbevelingen.

Herziening behandelrichtlijn waterpokken

De behandelrichtlijn waterpokken is herzien. Lees de belangrijkste aandachtspunten en de nieuwe NHG-producten die hiervoor ontwikkeld zijn.

Gegevensuitwisseling huisarts wijkverpleegkundige

Voor het verlenen van goede zorg is het nodig dat huisarts en wijkverpleegkundige relevante (zorg)gegevens over de patiënt kunnen uitwisselen. Deze leidraad beschrijft een kader voor deze gegevensuitwisseling.

Huisartsen, medisch specialisten en patiënten bundelen krachten in Thuisarts.nl

Door de intensievere samenwerking die het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie Nederland onlangs zijn aangegaan, wordt Thuisarts.nl verder geprofessionaliseerd en krijgt het een duurzame plek in het zorgstelsel.

Doe de Integriteitsscan

In informatiebeveiliging gaat het ook om data-integriteit. Dit betekent dat de gegevens die je vastlegt of gebruikt correct, compleet en consistent moeten zijn. Hoe is dit in jouw huisartsenpraktijk? Doe deze scan en je weet het!

Samen beslissen in de nieuwe NHG-Standaard Prostaatkanker

De nieuwe NHG-Standaard Prostaatkanker vervangt de bijlage Prostaatkanker in de NHG-Standaard Mictieklachten bij mannen. Lees alles over deze NHG-Standaard.

Nieuw: Praktijkhandleiding Leefstijlbegeleiding

In onze gloednieuwe praktijkhandleiding Leefstijlbegeleiding vind je praktische tips om met kleine stapjes vaker over leefstijl te praten, ook als je spreekuur overvol is.

Toename mazelen

Het RIVM meldt een toenemend aantal gevallen van mazelen sinds het begin van dit jaar, vooral in het zuiden van Nederland. Gezien de dalende vaccinatiegraad neemt de kans op uitbraken van mazelen toe. Wat zijn de aandachtspunten?