Verminderde beschikbaarheid allopurinol

Allopurinol wordt om daadwerkelijke tekorten te voorkomen tot en met juli 2023 voor maximaal één maand verstrekt. Lees wat dit in de praktijk betekent.

Uitbreiding voorkeursmiddelen opioïden in NHG-Standaard Pijn

De NHG-Standaard Pijn is herzien. Een van de belangrijkste wijzigingen is de uitbreiding van de voorkeursmiddelen opioïden.

Update preferentiebeleid hormoonspiraaltjes

Er zijn signalen dat VGZ tegen de afspraken in toch preferentiebeleid voert op hormoonspiraaltjes. VGZ heeft in contact met het NHG benadrukt dat het preferentiebeleid nog niet geldt.

Counseling anticonceptie

Op social media is veel aandacht voor bijwerkingen van hormonale anticonceptiemethodes. De NHG-Standaard Anticonceptie en Thuisarts.nl bieden ondersteuning bij het gesprek hierover.

Adviezen PBM bij luchtweginfecties

Sinds maart 2023 zijn we in de endemische fase van de corona-uitbraak terechtgekomen en is een overgang gemaakt naar generieke adviezen bij luchtweginfecties. Welke zijn dit?

Aftrap Stoptober 2023

De voorbereidingen voor de 10e editie van Stoptober gaan in september alweer van start! Jaarlijks een moment waarop er landelijk aandacht is voor stoppen met roken. Doet u mee?

Quickscan verduurzamen praktijk

Wilt u aan de slag met het (verder) verduurzamen van de praktijk? Samen met Stichting Stimular ontwikkelden we hiervoor de Quickscan.

Werkafspraken wisselen longinhalatiemedicatie gepubliceerd

NHG, LHV, NVALT, Longfonds, Patiëntenfederatie Nederland, KNMP en Zorgverzekeraars Nederland hebben werkafspraken gemaakt over verantwoord wisselen van inhalatiemedicatie.

Verheffing legionella

Het RIVM meldt een toegenomen incidentie legionellapneumonieën. De patiënten bevinden zich in vrijwel alle regio’s van Nederland.

Toenemend aantal gonorroe-infecties

Wees alert op een stijgende trend in het voorkomen van gonorroe. Opvallend is de toename onder hoogopgeleide jongeren die geen risicogedrag rapporteren.