22 maart 2023: Het NedHIS-congres

Het NedHIS-congres biedt de hele dag workshops die te maken hebben met de workflow in de huisartsenpraktijk. Een inspirerende dag met veel informatie, onderwerpen die stof tot nadenken geven, tips en trucs van de verschillende HISsen en de laatste ontwikkelingen op de informatiemarkt.

Per februari 2024 medicatiebewaking overgevoeligheid voor gluten-tarwezetmeel

Bij patiënten met coeliakie vindt medicatiebewaking plaats als er in het HIS een contra-indicatie coeliakie is vastgelegd. Vanaf 1 februari 2024 komt de contra-indicatie te vervallen. Medicatiebewaking vindt dan plaats als er een overgevoeligheid voor gluten-tarwezetmeel is vastgelegd in het HIS (deze aanpassing is niet van toepassing op Medicom-gebruikers).

Aanpassing verwijsbeleid bij hepatitis B in NHG-Standaard Virushepatitis en andere leveraandoeningen

De NHG-Standaard Virushepatitis en andere leveraandoeningen is gedeeltelijk herzien op het onderdeel hepatitis B. Alle patiënten met chronische hepatitis B worden verwezen naar een hepatitisbehandelcentrum. Daarnaast is terminologie bij chronische hepatitis B is vereenvoudigd.

Gebruiksduur Mirena verlengd naar 8 jaar

De gebruiksduur van de hormoonspiraal met levonorgestrel 52 mg (Mirena®) is voor de indicaties anticonceptie en overvloedig menstrueel bloedverlies verlengd van 6 naar 8 jaar. Dit is aangepast in de productinformatie en de patiëntenbijsluiter van Mirena®. Aanpassing in de NHG-Standaard Anticonceptie volgt.

NHG-Standaard SOLK aangepast

De NHG-Standaard SOLK kan worden geraadpleegd als bij klachten geen duidelijke, lichamelijke oorzaak is aan te wijzen. Zoals alle NHG-Standaarden…

Onze website is vernieuwd!

Boven in de witte balk kunt u inloggen zoals u gewend bent. U heeft dan ook direct toegang tot HAweb,…

Zorgen over brede beschikbaarheid sterke pijnstillers, zoals ibuprofen

Een brede beschikbaarheid van NSAID-pijnstillers leidt tot meer gezondheidsrisico’s. Die boodschap geven veertien koepels, waaronder NHG en LHV, van artsen, apothekers, consumenten en patiënten aan minister Kuipers (VWS) af.

Werkafspraken wisselen longinhalatiemedicatie vertraagd

Onderwerpen werkafspraken Gespreksonderwerpen bij het ontwikkelen van de werkafspraken waren: Wat is een acceptabele frequentie van wisselen van inhalator om…

Uitbreiding meldingsplicht iGAS & antibioticaprofylaxe contacten

Belangrijkste punten B2 meldingsplicht is uitgebreid naar alle vormen van invasieve GAS infecties. Bij alle huishoudcontacten van een iGAS patient…

Brandbrief aan minister Kuipers over geneesmiddeltekorten

Artsen en apothekers maken zich ernstig zorgen over de farmaceutische zorg aan de patiënt door het oplopend aantal geneesmiddeltekorten. In enkele gevallen heeft een tekort al geleid tot schrijnende situaties. Met een brief aan minister Kuipers willen NHG, LHV, Federatie Medisch Specialisten, Patiëntenfederatie Nederland en de NVZA de gezamenlijke zorgen adresseren.