Richtlijn infectiepreventie

Er bereiken ons veel vragen over het onderwerp infectiepreventie. De richtlijn infectiepreventie is momenteel in herziening. Gedurende deze herziening geldt de huidige richtlijn.

KNMG-meldcode gepubliceerd

Op 20 november 2023 is de herziene versie van de KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld gepubliceerd en in werking getreden, ter vervanging van de versie uit 2018. De meldcode is op een aantal punten aangepast.

Advies NHG omzetten semaglutide s.c. bij tekort

Het NHG adviseert om geen nieuwe patiënten in te stellen op semaglutide en liraglutide.

Nieuwe beslisregel longembolie in NHG-Standaard

De NHG-Standaard Diepveneuze trombose en longembolie zijn herzien. Bekijk alle wijzigingen en bijbehorende NHG-producten.

Het NHG-Congres

Op vrijdag 15 maart 2024 vindt de 62e editie van het NHG-Congres plaats in Den Bosch. We werken op dit moment hard aan een inspirerend programma. Lees hier alle laatste ontwikkelingen!

Overzichtstabellen inhalatoren aangepast

De overzichtstabellen van inhalatoren voor volwassenen met astma en COPD zijn herzien. Bekijk de wijzigingen en tabellen in dit nieuwsbericht.

Factsheet voor huisartsen over de rotavirusvaccinatie

De rotavirusvaccinatie wordt vanaf 2024 opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. In samenwerking met het NHG heeft het RIVM een informatiesheet voor huisartsen opgesteld.

Betere aansluiting richtlijnen eerste en tweede lijn

Het NHG en de Federatie hebben hun samenwerkingsafspraken vastgelegd in een kader. Deze benoemt vijf hoofdlijnen waarop samenwerking van belang is, zoals richtlijnontwikkeling.

NHG-Standaard Atriumfibrilleren volledig herzien

De NHG-Standaard Atriumfibrilleren is volledig herzien. In dit nieuwsbericht staan de belangrijkste wijzigingen.

Tetanusvaccin weer op voorraad

Het tetanusvaccin is weer leverbaar. Lees de adviezen vanuit het NHG voor het geven van een tetanusvaccinatie.