NHG-Standaard SOLK aangepast

De NHG-Standaard SOLK kan worden geraadpleegd als bij klachten geen duidelijke, lichamelijke oorzaak is aan te wijzen. Zoals alle NHG-Standaarden…

Onze website is vernieuwd!

Boven in de witte balk kunt u inloggen zoals u gewend bent. U heeft dan ook direct toegang tot HAweb,…

Zorgen over brede beschikbaarheid sterke pijnstillers, zoals ibuprofen

Een brede beschikbaarheid van NSAID-pijnstillers leidt tot meer gezondheidsrisico’s. Die boodschap geven veertien koepels, waaronder NHG en LHV, van artsen, apothekers, consumenten en patiënten aan minister Kuipers (VWS) af.

Werkafspraken wisselen longinhalatiemedicatie vertraagd

Onderwerpen werkafspraken Gespreksonderwerpen bij het ontwikkelen van de werkafspraken waren: Wat is een acceptabele frequentie van wisselen van inhalator om…

Uitbreiding meldingsplicht iGAS & antibioticaprofylaxe contacten

Belangrijkste punten B2 meldingsplicht is uitgebreid naar alle vormen van invasieve GAS infecties. Bij alle huishoudcontacten van een iGAS patient…

Brandbrief aan minister Kuipers over geneesmiddeltekorten

Artsen en apothekers maken zich ernstig zorgen over de farmaceutische zorg aan de patiënt door het oplopend aantal geneesmiddeltekorten. In enkele gevallen heeft een tekort al geleid tot schrijnende situaties. Met een brief aan minister Kuipers willen NHG, LHV, Federatie Medisch Specialisten, Patiëntenfederatie Nederland en de NVZA de gezamenlijke zorgen adresseren.

Overgangsregeling ‘EIF’ definitief

De tijdelijke overgangsregeling van de herregistratie-eis Evaluatie individueel functioneren (EIF) is door NHG en LHV omgezet in een permanente regeling.

Uitspraak rechter hoger beroep ivermectine

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft uitspraak gedaan in het hoger beroep van Algemene Nederlandse Burger Belangenvereniging (ANBB) tegen het NHG. De rechtbank oordeelde dat de vorderingen van ANBB c.s. opnieuw zijn afgewezen.

Update preferentiebeleid hormoonspiraaltjes

Het NHG en de LHV hebben bij VGZ de bezwaren tegen het preferentiebeleid op hormoonspiraaltjes met levonorgestrel 52 mg onder de aandacht gebracht. VGZ heeft besloten om eerst in een pilot te onderzoeken welke scholing huisartsen nodig hebben om vertrouwd te raken met de Levosert.

LESA Laboratoriumdiagnostiek geactualiseerd op onderdeel Overgevoeligheid

De LESA ‘Laboratoriumdiagnostiek’ is geactualiseerd. Bij kinderen met een vermoeden op astma wordt geen standaardonderzoek op inhalatieallergenen meer geadviseerd.