NHG-Standpunt Herhalen specialistische medicatie verschenen

Herziening bestaand standpunt Er bestond al een NHG-Standpunt Herhalen specialistische ggz-medicatie. Veel van de uitgangspunten daaruit bleken niet alleen van…

Start vaccinatiecampagne

De griep- en pneumokokkenvaccinatiecampagne valt tegelijk met de najaarsronde voor de COVID-19-vaccinatie, waarvan de uitvoering door de GGD wordt gedaan.  …

Update: beschikbaarheid allopurinol

Verschillende sterktes van allopurinol zijn tijdelijk minder leverbaar. De afspraak om tekorten te voorkomen is verlengd naar december 2023. Lees hier meer over.

Uitbreiding voorkeursmiddelen opioïden in NHG-Standaard Pijn

De NHG-Standaard Pijn is herzien. Een van de belangrijkste wijzigingen is de uitbreiding van de voorkeursmiddelen opioïden.

Update preferentiebeleid hormoonspiraaltjes

Er zijn signalen dat VGZ tegen de afspraken in toch preferentiebeleid voert op hormoonspiraaltjes. VGZ heeft in contact met het NHG benadrukt dat het preferentiebeleid nog niet geldt.

Counseling anticonceptie

Op social media is veel aandacht voor bijwerkingen van hormonale anticonceptiemethodes. De NHG-Standaard Anticonceptie en Thuisarts.nl bieden ondersteuning bij het gesprek hierover.

Adviezen PBM bij luchtweginfecties

Sinds maart 2023 zijn we in de endemische fase van de corona-uitbraak terechtgekomen en is een overgang gemaakt naar generieke adviezen bij luchtweginfecties. Welke zijn dit?

Aftrap Stoptober 2023

De voorbereidingen voor de 10e editie van Stoptober gaan in september alweer van start! Jaarlijks een moment waarop er landelijk aandacht is voor stoppen met roken. Doet u mee?

Quickscan verduurzamen praktijk

Wilt u aan de slag met het (verder) verduurzamen van de praktijk? Samen met Stichting Stimular ontwikkelden we hiervoor de Quickscan.

Werkafspraken wisselen longinhalatiemedicatie gepubliceerd

NHG, LHV, NVALT, Longfonds, Patiëntenfederatie Nederland, KNMP en Zorgverzekeraars Nederland hebben werkafspraken gemaakt over verantwoord wisselen van inhalatiemedicatie.