Vernieuwd competentieprofiel huisartsen

De beroepsgroep van huisartsen heeft een vernieuwd competentieprofiel. Het is ontwikkeld in samenwerking met NHG, LHV en Huisartsopleiding Nederland. Het is voor het NHG een belangrijke basis voor opleiding en deskundigheidsbevordering van huisartsen.

Bestellen griep- en pneumokokkenvaccins

Vanaf 1 juni bestelt u via de website van de SNPG weer de griep- en pneumokkenvaccins voor de vaccinatiecampagne die in het najaar plaatsvindt. Maak voor de praktische uitvoering hiervan gebruik van de herziene NHG-Praktijkhandleidingen Griepvaccinatie en Pneumokokkenvaccinatie. Hier vindt u de uitnodigingsbrieven plus praktische handvatten.

Herziening GVS definitief van de baan

De herziening van het geneesmiddelenvergoedingensysteem (GVS) gaat definitief niet door. NHG en LHV hebben meermaals gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen van deze herziening voor patiënten en huisartsen en zijn blij dat minister Kuipers heeft geluisterd. Op 17 mei heeft de minister de Kamer geïnformeerd en geeft hij een toelichting op zijn besluit.

NHG-Congres 2024: Samen maken we het verschil!

Op vrijdag 15 maart 2024 vindt het NHG-Congres plaats in Den Bosch. We zetten die dag een inspirerend programma vol informatie en educatie neer. Met ruimte voor ontmoeting en verbinding.

Advies NHG omzetten semaglutide s.c. bij tekort

Het NHG adviseert semaglutide s.c. bij een tekort te vervangen door een andere GLP1-agonist voor subcutane toediening, zoals dulaglutide of liraglutide. Omzetten naar semaglutide oraal wordt afgeraden, vanwege ontbrekend bewijs voor effectiviteit op cardiovasculaire uitkomstmaten.

Week van de mentale gezondheid

Bevorderen mentale gezondheid Doel van de week is het bespreekbaar maken van de mentale gezondheid en handvatten bieden om klachten…

Multidisciplinair afbouwadvies voor alle antidepressiva

Het nieuwe multidisciplinaire document ‘Afbouwen Overige Antidepressiva’ (anders dan SSRI’s en SNRI’s) maakt de adviezen voor afbouw van antidepressiva compleet. Vanaf nu kan de afbouw van elk antidepressivum goed voorbereid en begeleid worden.

Screening op longkanker: nog te veel onduidelijk

Minister Kuipers heeft de Gezondheidsraad gevraagd om een advies uit te brengen over een screening op longkanker bij zware rokers. Het NHG ziet dat er op basis van de huidige wetenschap nog te veel onduidelijkheden zijn om longkankerscreening in te voeren.

ICT-leidraad Ziektespecifieke overzichten geactualiseerd

De Leidraad Ziektespecifieke overzichten in het EPD zet op een rij welke informatie nodig is voor het leveren van persoonsgerichte zorg.

Wendy Borneman vertrekt als voorzitter NHG

De Raad van Toezicht van het NHG heeft met spijt kennisgenomen van het besluit van Wendy Borneman om terug te treden als voorzitter van de Raad van Bestuur van het NHG.