ALV 20 juni 2024

Tweemaal per jaar organiseert het NHG een Algemene Ledenvergadering (ALV). De eerste ALV heeft op donderdag 23 juni plaatsgevonden, de tweede ALV is op donderdag 14 december. De stukken kunt u nu downloaden.

Kamerbrief eindrapport medicatie-gebruik bij ouderen

NHG ziet medicatie-evaluaties als belangrijk instrument voor farmacotherapeutische behandeling op maat en verhoogde medicatieveiligheid. Lees onze reactie op Kamerbrief Dijkstra.

Oplopende geneesmiddeltekorten

We maken ons ernstig zorgen over het oplopend aantal geneesmiddeltekorten. Minister Dijkstra heeft een Kamerbrief gepubliceerd over de geneesmiddeltekorten. Lees onze reactie.

Thema Informatisering

Het NHG is de grondlegger van eenduidige registratie en uitwisseling van patiëntgegevens in de huisartsenzorg. We willen je graag het belang van dit werk laten zien. Dat leggen we uit op onze nieuwe themapagina.

Eerstelijnszorg in Hoofdlijnenakkoord

In het woensdag 15 mei gepresenteerde Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB is aandacht voor de zorg. We zien positieve punten voor patiënten benoemd zoals zorg dicht bij huis, bestaanszekerheid en sociaal domein.

Aandacht financiering huisvesting

NHG, LHV en InEen maken zich sterk voor continue en toegankelijke huisartsenzorg en vragen aandacht voor financieringsmogelijkheden rondom huisvesting.

Vragenlijst medicatieoverdracht

Het ministerie van VWS laat onderzoek doen naar het landelijk programma ter verbetering van het proces van medicatieoverdracht. De mening van huisartsen is daarbij belangrijk.

Bestel vanaf 3 juni griep- en pneumokokkenvaccins

Bestel vanaf 3 juni de vaccins voor de vaccinatiecampagne dit najaar via SNPG.nl. In de herziene NHG-Praktijkhandleidingen Griepvaccinatie en Pneumokokkenvaccinatie vind je de uitnodigingsbrieven plus praktische handvatten.

Huisarts & Wetenschap lanceert wekelijkse podcast voor huisartsen

Ontvang elke week nieuwe afleveringen van de H&W Podcast, een betrouwbare bron van medische kennis voor huisartsen. Luister naar de laatste ontwikkelingen in de huisartsenzorg.

NHG-Wetenschapsdag

Op vrijdag 6 september vindt de jaarlijkse NHG-Wetenschapsdag plaats. Dit jaar is het thema ‘Samen het verschil maken – nu en straks’. Het programma staat online.