Oplopende geneesmiddeltekorten

We maken ons ernstig zorgen over het oplopend aantal geneesmiddeltekorten, in het bijzonder eerste keus antibiotica. Deze tekorten leiden tot toename van de werkdruk voor huisartsen, maar bovenal tot schrijnende situaties.

Toegankelijk houden huisartsenzorg

NHG, LHV en InEen hebben per brief aandacht gevraagd bij informateur Kim Putters voor de toegankelijkheid van de huisartsenzorg,

NHG-Standaard Acuut hoesten

De NHG-Standaard Acuut Hoesten is volledig herzien. Bekijk alle wijzigingen en een overzicht van bijbehorende NHG-producten.

Herziening NHG-Standaard Ziekte van Parkinson

De NHG-Standaard Ziekte van Parkinson is volledig herzien. Op deze pagina vind je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en bijbehorende producten.

Forse toename kinkhoestincidentie

Het RIVM meldt een forse toename van kinkhoest, waardoor er meer zuigelingen met kinkhoest in het ziekenhuis worden opgenomen. Wat is het behandelbeleid?

NHG-Wetenschapsdag 2024

Op vrijdag 6 september is weer de NHG-Wetenschapsdag. Dit jaar is het thema “Samen het verschil maken- nu en straks”. U kunt tot uiterlijk 3 maart 2024 uw abstract indienen.

Adviezen over tekorten GLP1-agonisten

Er zijn al langere tijd tekorten aan subcutane toedieningsvormen van GLP1-agonisten semaglutide en liraglutide. Inmiddels zijn er ook tekorten aan dulaglutide. Lees hier de aandachtspunten.

Het NHG-Congres: vroegboekkorting loopt af

Op vrijdag 15 maart 2024 vindt de 62e editie van het NHG-Congres plaats in Den Bosch. Zoals vanouds is er ook een diner met feest! Op dit moment raken de sessies snel vol en ook de vroegboekkorting voor NHG-leden vervalt bijna. Dus koop nu je tickets.

Counseling bij vragen over anticonceptie

Op social media is veel aandacht voor bijwerkingen van hormonale anticonceptiemethodes. De NHG-Standaard Anticonceptie en Thuisarts.nl bieden ondersteuning bij het gesprek hierover.

Voorschrijven abortuspil door huisarts uitgesteld

Eerder dan 2025 blijkt vanuit Den Haag niet haalbaar te zijn. Tot de inwerkingtreding mag een huisarts de abortuspil niet…