Adviezen over tekorten GLP1-agonisten

Nieuwe patiënten met DM type 2 kunnen weer worden ingesteld op GLP1-agonisten. Er zijn geen tekorten meer aan liraglutide en dulaglutide, ondanks de aanhoudende tekorten. Lees de aandachtspunten.

Kaderopleiding Urogynaecologie

Op 7 juni hebben 14 huisartsen de kaderopleiding urogynaecologie met succes afgerond. In september 2024 start alweer de 9e opleidingsronde. Meld je aan.

NHG-Wetenschapsdag

Op vrijdag 6 september vindt de jaarlijkse NHG-Wetenschapsdag plaats. Dit jaar is het thema ‘Samen het verschil maken – nu en straks’. Het programma staat online.

Herziening NHG-Standaard Slaapproblemen

De NHG-Standaard Slaapproblemen is gedeeltelijk herzien. Hoewel het beleid bij slapeloosheid in in essentie ongewijzigd, biedt de standaard nu meer praktische handvatten voor de gedragsmatige behandeling van slapeloosheid.

Verhoogde incidentie infecties groep A streptokokken

Sinds maart 2022 worden meer invasieve infecties met groep A streptokokken (iGAS) gemeld dan in voorgaande jaren. Een verhoogde incidentie van deze infecties werd bij alle leeftijden gezien (kinderen en volwassenen).

Startersdag

Ben je bijna klaar met de opleiding of net gestart als huisarts? Kom dan naar de gratis Startersdag op zaterdag 5 oktober in Utrecht. Volg onze workshop of bezoek ons op het beursplein.

Overzicht belangrijke geneesmiddelen

Vanwege zorgen over tekorten maakt minister Dijkstra een lijst van belangrijke en kwetsbare geneesmiddelen. Het NHG vraag zijn leden om mee te denken. Lees hier hoe je mee kunt doen.

Handreikingen duurzaamheid

De handreikingen Er is een speciale handreiking ontwikkeld voor de huisartsenspoedpost en een voor de regionale huisartsen- of eerstelijnsorganisatie.  De…

Roken en Gedragsverandering online

Gebruik nu de 2 modules: ‘Gedrag en gedragsverandering’ en ‘Roken’. Onderdeel van de praktijkhandleiding Leefstijl. Daarmee zet je in op duurzame gedragsverandering en begeleiding bij stoppen met roken.

Mazelen

Er blijft een kans op nieuwe gevallen van mazelen in Nederland. We benadrukken nogmaals de adviezen voor zorgverleners.