Wanneer verwijder je hechtingen?

De NHG-behandelrichtlijn Traumatische wonden en bijtwonden is gedeeltelijk herzien. Lees onze aanbeveling over de timing van hechtingen verwijderen per lichaamslocatie.

Kennisagenda met belangrijkste onderzoeksvragen Post-COVID

Het NHG en de FMS hebben een kennisagenda opgesteld met de meest urgente onderzoeksvragen op het gebied van preventie, screening, diagnostiek en behandeling van Post-COVID.

NHG-Wetenschapsdag

Op vrijdag 6 september vindt de jaarlijkse NHG-Wetenschapsdag plaats. Dit jaar is het thema ‘Samen het verschil maken – nu en straks’. Het programma staat online.

Algemene Ledenvergadering

Eerstvolgende algemene ledenvergadering Datum: donderdag 20 juni 2024 Locatie: Van der Valk Hotel Utrecht  Programma: 17.30 uur: Dinerbuffet met diverse warme…

Huisartsendagen

Op 3 en 4 april 2025 organiseren we samen met de LHV en de Lovah de huisartsendagen. Voor aiossen en voor huisartsen (in opleiding). Meer informatie volgt nog!

Antibioticatekorten opgelost

Zoals eerder gemeld zijn er in Nederland regelmatig geneesmiddelentekorten, waaronder de afgelopen maanden een tekort aan antibiotica suspensies. Op dit moment zijn de eerdere tekorten aan antibiotica opgelost.

Nieuwe keuzekaarten blaasontsteking

Het NHG heeft samen met Bekkenbodem4All en de Nederlandse Vereniging Van Doktersassistenten 2 nieuwe keuzekaarten voor blaasontsteking ontwikkeld.

Kamerbrief eindrapport medicatiegebruik bij ouderen

NHG ziet medicatie-evaluaties als belangrijk instrument voor farmacotherapeutische behandeling op maat en verhoogde medicatieveiligheid. Lees onze reactie op Kamerbrief Dijkstra.

Oplopende geneesmiddeltekorten

We maken ons ernstig zorgen over het oplopend aantal geneesmiddeltekorten. Minister Dijkstra heeft een Kamerbrief gepubliceerd over de geneesmiddeltekorten. Lees onze reactie.

Thema Informatisering

Het NHG is de grondlegger van eenduidige registratie en uitwisseling van patiëntgegevens in de huisartsenzorg. We willen je graag het belang van dit werk laten zien. Dat leggen we uit op onze nieuwe themapagina.