Contactgegevens

Deze privacyverklaring heeft betrekking op onze website NHG.org. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de website NHG.org. Heeft u na het lezen van de onderstaande informatie nog vragen of wenst u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij zijn gevestigd aan Mercatorlaan 1200, 3528 BL te Utrecht, ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 40530347. U bereikt ons via het e-mailadres privacymeldingen@nhg.org.  

In deze privacy policy beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken via de website NHG.org, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen. 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 

Als u gebruik maakt van NHG.org verwerken wij uw persoonsgegevens. Dat doen wij voor: 

Die doelen vloeien voort uit het uitvoeren of afhandelen van de betreffende overeenkomst of uit een gerechtvaardigd belang  voor onze overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering.   

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Wij verwerken de volgende (typen) gegevens van u: 

Verstrekken wij persoonsgegevens aan andere partijen? 

Bij bepaalde verwerkingen zijn naast het NHG ook andere verwerkers betrokken. Denk aan een websitehosting partner, aanbieders van ICT-oplossingen zoals CRM-systemen, e-mail software, betaalverwerkers, e-commerce platforms en clouddiensten, of uw werkgever of onderwijsinstituut. Wij maken altijd passende afspraken over welke gegevens we aan deze partijen verstrekken en de processen waarvoor dat gebeurt.  

Daarnaast verstrekken we uw gegevens aan: 

We verstrekken alleen gegevens aan andere partijen als dat nodig is voor de processen die hierboven vermeld staan, of als het wettelijk verplicht is. 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens? 

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. Hoe lang dat is, verschilt per proces en per type gegeven. Fiscale gegevens bewaren wij bijvoorbeeld minimaal 7 jaar, omdat dat wettelijk verplicht is in verband met de Belastingdienst. Als er geen duidelijke wettelijke verplichting is om gegevens te bewaren, stellen we zelf een periode vast.  

Wat kunt u zelf doen?  

Als wij persoonsgegevens verwerken die over u gaan, heeft u een aantal rechten. Zo kunt u kosteloos een overzicht opvragen van de processen waarin uw gegevens worden verwerkt, en welke (typen) gegevens dat zijn. Als blijkt dat gegevens niet kloppen, kunt u uiteraard vragen de gegevens te corrigeren. Als u niet wilt dat wij uw gegevens verwerken, kunt u bezwaar maken of ons verzoeken om de gegevens te verwijderen.

Als u graag meer informatie wilt, of een verzoek over uw gegevens bij ons wilt indienen, kunt u een e-mail sturen naar privacymeldingen@nhg.org.    

Heeft u vragen of klachten?  

Wij hebben uw privacy hoog in het vaandel staan en gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Heeft u toch nog een vraag of klacht? Neem dan contact met ons op. Dit kan door het sturen van een e-mail naar privacymeldingen@nhg.org.  

U kunt heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Wijzigingen in de privacyverklaring

We kunnen de informatie op deze pagina van tijd tot tijd wijzigen door hier een update van deze versie te plaatsen. Om op de hoogte te blijven raden we u aan deze pagina regelmatig te bezoeken.