1956 Sinds

13702 Leden

162 NHG-Richtlijnen

NHG vertaalt wetenschap naar de praktijk 

Ruim 160 NHG-collega’s volgen medisch-inhoudelijke en huisartsgeneeskundige ontwikkelingen nauwgezet. Deze vertalen we voor u, waar nodig, naar onafhankelijke richtlijnen en implementatiematerialen.  

  • Richtlijnen ontwikkelen: Elke huisarts maakt gebruik van de ruim 100 NHG-Standaarden en 50 Behandelrichtlijnen. Deze zijn wetenschappelijk onderbouwd, onafhankelijk en bieden u evidence-based ondersteuning bij het leveren van de beste zorg aan uw patiënten.  
  • Kennis delen & uitwisselen: Ontmoet op het jaarlijkse NHG-Congres ruim 1.500 collega’s waarmee u kennis en vaardigheden opdoet en geïnspireerd raakt. Bespreek met bijna 14.000 collega’s casuïstiek en praktijkervaringen op de besloten community voor huisartsen HAweb.nl. Blijf op de hoogte met onze crossmediale titel Huisarts en Wetenschap, de NHG E-learnings en webinars.  
  • Thuisarts.nl: Met onderbouwde patiëntenvoorlichting op Thuisarts.nl ondersteunen wij u voor, tijdens en na het consult. 
  • Ondersteuning praktijkvoering: Wij helpen u de kwaliteit en veiligheid van uw patiëntenzorg hoog te houden. Daarom ontwikkelen we implementatiematerialen zoals handleidingen, praktijkwijzers en voorbeeld protocollen. Zo maken bijna alle doktersassistentes gebruik van de NHG-Triagewijzer.  
  • Huisartsgeneeskundig onderzoek stimuleren: Het NHG doet zelf geen huisartsgeneeskundig onderzoek. Wel geven we een letter of support af voor onderzoeksaanvragen en houden we het  overzicht van kennislacunes en huisartsgeneeskundig onderzoek up-to-date. Dit doen we samen met UNH-R.

Hoe doen we dat?  

Al meer dan 65 jaar zijn wij de wetenschappelijke beroepsvereniging die met en voor huisartsen richtlijnen, kwaliteitskaders en implementatieproducten maakt. Wij doen ons werk onafhankelijk. Overheden, farmaceuten en anderen hebben geen invloed op ons. Door de gezamenlijkheid stellen – wij huisartsen – de kaders en normen voor de huisartsenzorg. Daarmee behartigt het NHG de inhoudelijke belangen van het huisartsenvak. 

Uw contributie, samen met die van meer dan 13.500 andere NHG-leden, maakt het mogelijk dat wij betrouwbaar, kritisch en deskundig werk leveren. Van richtlijnen tot HIS-referentiemodel. Hierdoor spelen wij in op actuele thema’s en behoeftes van leden in een blijvend veranderend zorglandschap

Fijn om een beroepsvereniging te hebben die inhoudelijk zo sterk is.

Godfried Saes

Alleen Thuisarts.nl is al zo fantastisch. En natuurlijk de standaarden, en alle andere richtlijnen en H&W.

Liesbeth van Besouw

Prima praktische
hulp bij mijn praktijkvoering.

Cees Dekkers

Vereniging van en voor huisartsen  

Dit alles doen wij samen met ruim 160 medewerkers, waarvan de helft ook huisarts is. Een organisatie met en voor de huisarts dus. Lees meer over de vereniging.

Geschiedenis van het NHG

Met de oprichting van de vereniging op 29 december 1956 bestaat het NHG 65 jaar. Al 65 jaar brengen wij wetenschap naar de praktijk. Hoe begon het NHG 65 jaar geleden? Lees meer over de geschiedenis van het NHG.