Al 65 jaar wetenschap naar de praktijk

Een belangrijk argument om het NHG als wetenschappelijke vereniging op te richten was dat rond 1950 het beroep van huisarts geen hoge status had. De praktijkvoering liet te wensen over.

Een efficiënte praktijkvoering moest de basis zijn voor een verantwoorde werkwijze van de huisarts, met een noodzakelijk wetenschappelijk fundament. Zo ontstond het NHG. Afgelopen 65 jaar is daar op veel manieren met succes aan gewerkt.

Mijlpalen van de vereniging 

De oprichtingsvergadering was op 29 december 1956 in restaurant Esplanade te Utrecht. In totaal hadden zich in die dagen 500 huisartsen voor het lidmaatschap van het Genootschap opgegeven, ofwel 14 procent van de toenmalige Nederlandse huisartsen. Het volgende jaar verscheen het blad Huisarts en Wetenschap voor het eerst.