Bijna 70 jaar wetenschap naar de praktijk

Een belangrijk argument om het NHG als wetenschappelijke vereniging op te richten was dat rond 1950 het beroep van huisarts geen hoge status had. De praktijkvoering liet te wensen over.

Een efficiënte praktijkvoering moest de basis zijn voor een verantwoorde werkwijze van de huisarts, met een noodzakelijk wetenschappelijk fundament. Zo ontstond het NHG. Afgelopen 65 jaar is daar op veel manieren met succes aan gewerkt.

Mijlpalen van de vereniging 

Met de oprichting van de vereniging op 29 december 1956 bestaat het NHG bijna 70 jaar. Het volgende jaar verscheen het blad Huisarts en Wetenschap voor het eerst.  Bekijk hieronder de mijlpalen van afgelopen jaren.

1956

Oprichting vereniging NHG

De oprichtingsvergadering was op 29 december 1956 in restaurant Esplanade te Utrecht. In totaal hadden zich in die dagen 500 huisartsen voor het lidmaatschap van het Genootschap opgegeven, ofwel 14 procent van de toenmalige Nederlandse huisartsen

1959

Kernwaarden – Woudschoten Conferentie

Op 23 en 24 januari 1959 organiseerde het NHG de later befaamd geworden Woudschotenconferentie. De functie van de huisarts werd daar geformuleerd als ‘het aanvaarden der verantwoordelijkheid voor een continue, integrale en persoonlijke zorg voor de gezondheid van de zich aan hem toevertrouwende individuele mensen en gezinnen’. 

Jaren 60

NHG en academie

Vanaf de jaren 60 speelden de in het NHG verenigde huisartsen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van huisartseninstituten op de Nederlandse universiteiten. Door de goede relaties tussen het NHG, de huisartsen in het veld en de academische onderzoekswereld – en de daarmee samenhangende wetenschappelijke ontwikkeling van de huisartsgeneeskunde – is veel gewonnen als het gaat om de opgave die de oprichters van het NHG zich stelden. Het is nu zeer wel duidelijk wat een huisartsengeneeskunst inhoudt, zowel naar uitgebreidheid en begrenzing alsook naar de wijze waarop wetenschappelijke studie zich (steeds verder) zal moeten ontplooien.

1965

Feestelijke opening Bureau NHG/HHI

1973

Verplichte beroepsopleiding + Registratie huisartsenopleiding

1980

Overgangsperiode 1980-1987

De jaren 1980-1987 vormden een overgangsperiode. Het NHG was altijd een liefhebbersorganisatie gebleven, met een verzameling losse werkgroepen en commissies, en regionale NHG-Centra. In 1980 telde het NHG-bureau slechts 6 medewerkers. In 1989 was het NHG in korte tijd uitgegroeid tot een professionele organisatie met 35 medewerkers.

1983

Basispakket van de Huisartsenzorg

1987

Hoge vlucht kwaliteits- en standaardenbeleid

Vanaf de jaren 80 nam het kwaliteits- en standaardenbeleid een hoge vlucht, met daaraan gekoppeld nascholing, preventie en patiëntenvoorlichting, en ook toetsing. In 1987 werd het kwaliteitsbeleid geformuleerd en begon het NHG met het schrijven van de eerste NHG-Standaard. In 1989 zag die standaard het licht: Diabetes mellitus type II (M01). In de geschiedenis van het Genootschap was dit een van de belangrijkste ontwikkelingen, die verregaande consequenties zou hebben voor zowel het veld als het bureau. De plastic samenvattingskaartjes van de standaarden waren uiterst populair, maar die waren alleen te krijgen via Huisarts en Wetenschap en een abonnement daarop was gekoppeld aan het NHG-lidmaatschap.

1989

Explosieve toename ledental

Het ledenaantal groeide dan ook explosief: van circa 2500 in 1989 toen de eerste standaard verscheen, naar 4000 in 1990; en in het decennium daarna verdubbelde het ledenaantal tot 8000. Het NHG-bureau groeide in die tijd mee naar ruim 100 medewerkers.

2000

Kaderopleiding Huisartsgeneeskunde

In dit jaar is de Kaderopleiding Huisartsgeneeskunde in het reguliere NHG-beleid opgenomen is de Richtlijn Informatie-uitwisseling tussen Huisarts en Specialist bij verwijzing (HASP) opgezet.

2001

1e Meerjarenbeleid 2001-2006

2004

Eerste Landelijke eerstelijns samenwerkingsafspraak (Lesa)

2005

LHV/NHG/PVH competentie profiel + Eerste NHG Standaarden

2006

NHG 50 jaar

Jubileumcongres Tussen toen en Toekomst. Over continuïteit in de huisartsgeneeskunde. Meerjarenbeleidsplan.

2007

NHG bureau naar Domus Medica

2009

De 1.000ste huisarts geaccrediteerd

2011

Standpunt Kernwaarde Huisartsengeneeskunde, TriageWijzer, Praktijkvoering in de Huisartsen geneeskunde

2019

Start volledige digitalisering NHG producten: Standaarden en Richtlijnen, Triagewijzer

2021

Organisatie WONCA