Digitale zorg

Als NHG ondersteunen wij u bij de inbedding van digitale zorg in de dagelijkse praktijk. Op deze manier kunt u de beste zorg inzetten die past bij u en uw patiënt.

Duurzaamheid

Dit thema komt binnenkort online!

Farmacotherapie

Als huisarts wilt u iedere patiënt de beste medicamenteuze behandeling geven. Daar ondersteunen wij, als NHG, op verschillende manieren bij.

Informatisering

Wist je dat je zonder het NHG niet met je HIS zou kunnen werken? Wij zijn grondlegger van eenduidige registratie en uitwisseling van patiëntgegevens. Lees meer.

Kwaliteit

Samen met Ineen en LHV biedt het NHG ondersteuning bij het organiseren van goede kwalitatieve zorg in uw praktijk. Onder andere helpen we u bij het opzetten van een slim kwaliteitssysteem.

Ouderenzorg

Het NHG ondersteunt huisartsen en praktijkmedewerkers passende zorg te bieden voor ouderen binnen het basisaanbod zoals vastgesteld door de LHV.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is een belangrijke (kern)taak van de Nederlandse huisartsenzorg. Het NHG vindt wetenschappelijk onderbouwde palliatieve zorg essentieel en ondersteunt huisartsen hierin.

Persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg is een kernwaarde van de huisartsenzorg. Het NHG helpt om optimaal aan te sluiten op de individuele kenmerken, behoeften en context van de patiënt.

Preventie

Het spreekwoord ‘voorkomen is beter dan genezen’ is actueler dan ooit. Op het gebied van leefstijl is er veel winst te behalen. Maak van preventie een prioriteit, lees hoe u dit kunt doen.