Wat doen we

huisarts in de praktijk achter de computer

Visie

Passend en minimaal gelijkwaardig

Als NHG dragen we uit dat digitale zorg een middel is om goede zorg te leveren en geen doel op zich. Digitale zorg ontwikkelt zich tot een regulier onderdeel van de huisartsenzorg.

Actuele ontwikkelingen

In het Integraal Zorg akkoord (rijksoverheid.nl) gaat een hoofdstuk over digitalisering en gegevensuitwisseling. Daarin staat op het gebied van digitale zorg:

“Passende zorg is ook steeds vaker een mix van digitaal aanbod en in het echt naar een zorgverlener gaan. Uitgangspunten hierbij zijn: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.”

Het NHG buigt zich over de vraag: wanneer kan het??  Dat leest u onder andere in onze visie.

Ook partners buigen zich over de vragen ‘Wanneer kan het’ en ‘Welke digitale hulpmiddelen zijn geschikt in de zorg’?

Er komen steeds meer wetten en normen, die raken aan het gebruik van digitale toepassingen. Zo is de afgelopen jaren de Medical Device Regulation  geüpdatet en is er in 2021 een CEN-ISO norm gepubliceerd over gezondheidsapps.

Verder ontwikkelen partijen toetsingskaders, zoals het Landelijk toetsingskader voor gezondheidsapps (rijksoverheid.nl) en het Zorgtransformatiemodel (zn.nl).  

De hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van digitale zorg neemt toe. Het aantal (internationale) publicaties met bewijs voor de kwaliteit van digitale zorg is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen.  

  • Zelf zijn we, samen met InEen en LHV, initiatiefnemer van een effectiviteitsonderzoek naar digitaal contact, digitale zelftriage en telemonitoring.
  • Ook onderzoeken we met 6 partners hoe we bewijs gebruiken om aanbevelingen over digitale zorg op te nemen in medisch-inhoudelijke richtlijnen. Dit doen we in het ZonMw DiDia-project. 

Relevante cijfers over digitale zorg 

  • 99,5% van de praktijken hebben voor hun patiënten de mogelijkheid tot online inzage beschikbaar (peildatum 11 januari 2023).
  • In de eerste helft van 2021 maakte 43%  van de patiënten van 12 jaar of ouder online een afspraak met een huisarts of medisch specialist; een jaar eerder was dat nog 31% (CBS.nl)
  • Zorgverleners bieden steeds vaker de mogelijkheid voor een videoconsult (48,1%) en/of e-consult (91,5%) voor communicatie met hun patiënten (2021). Deze manier van communiceren wordt maar bij een klein deel van hun patiëntenpopulatie ingezet (E-health monitor 2021
  • 29% van onze leden gebruikt e-health voor leefstijlgerichte preventie en behandeling (Preventie ledenraadpleeging Q2 2022) 

Hulpmiddelen

Begrippenkader

Dit begrippenkader helpt bij eenduidige communicatie naar zorgverleners en andere stakeholders.

   

Vrouw doet glucosetest

NHG-Standpunt Zelfmetingen

Wat zijn de kwaliteitskaders om zelfmetingen bij telemonitoring verantwoord in te zetten in de huisartsenpraktijk?

   

videoconsult tussen huisarts en patiënt

Videoconsult

Informatie over het gebruik van videoconsult en het kiezen van geschikte applicaties.  

handboek e-consult

Handboek e-consult

Wat komt er zoal bij kijken om het gebruik van e-consult tot een succes te maken?  

huisarts vraagt telefonisch advies aan collega's

Ervaringen van collega’s

Gebruik de ervaringen van en/of vraag advies aan collega’s in de e-healthgroep op HAweb.   

Huisarts legt uit via ipad aan oudere vrouw tijdens consult

Aan de slag met Digitale zorg

Eenvoudig op weg naar kwaliteitsverbetering met deze vragen.

   

Online inzage

Vind hier alle informatie over online inzage met betrekking tot de eerste lijn. 

persoon leest informatie op thuisarts.nl

Thuisarts.nl

Hoe zet u Thuisarts.nl in binnen uw praktijk?

   

Digitale zorg toepassen in de huisartsenpraktijk

Ervaren huisarts en pionier Bart Timmers en aios Aimée Kok vertellen over hoe zij e-health toepassen in hun praktijk. Welke rol kan het  NHG spelen om e-health makkelijker te maken?

Aimée Kok, huisarts in opleiding en Bart Timmers, ervaren huisarts en lid congrescommissie voor NHG-Congres

Gerelateerd nieuws

Gegevensuitwisseling huisarts wijkverpleegkundige

Voor het verlenen van goede zorg is het nodig dat huisarts en wijkverpleegkundige relevante (zorg)gegevens over de patiënt kunnen uitwisselen. Deze leidraad beschrijft een kader voor deze gegevensuitwisseling.

Digizo.nu versnelt transformatie naar hybride huisartsenzorg

Het NHG ondersteunt het nieuwe platform Digizo.nu. dat de transformatie naar hybride huisartsenzorg versnelt . Lees meer over dit platform.

NHG-Standpunt Zelfmetingen geeft duidelijke kaders

Het NHG-Standpunt Zelfmetingen bij telemonitoring beschrijft de kwaliteitskaders om zelfmetingen verantwoord in te zetten in de huisartsenpraktijk.