Doel 

Digitale zorg biedt kansen om de zorg meer op maat en efficiënter te maken voor zowel zorgverlener als patiënt.

Wat 

Bij digitale zorg in de praktijk wordt e-health ingezet in het Primaire proces: de fase waarin de huisarts zorg verleent. 

We willen dat digitale zorg wordt ingezet daar waar het passend en minimaal gelijkwaardig is in kwaliteit ten opzichte van niet-digitale zorg. Digitale zorg wordt in combinatie met niet-digitale zorg ingezet. Zorgverlener en patiënt beslissen samen of en hoe digitale middelen ingezet worden, als aanvulling op niet-digitale zorg, zodat het voor beiden een toegevoegde waarde heeft.   

Denk hierbij aan

Zorgverlener en patiënt hebben het meeste profijt van digitale zorg wanneer deze zorg ingebed is in de werkprocessen. Op deze manier kunnen zowel fysieke als digitale contactvormen worden ingezet.

Op digitale zorg zijn dezelfde wet- en regelgeving en de daarin genoemde professionele standaard van de beroepsgroep van toepassing als op fysieke zorg. Denk daarbij aan de 6 kwaliteitsaspecten uit artikel 2.0 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (wkkgz)

 1. Veiligheid 
 2. Effectiviteit 
 3. Efficiëntie 
 4. Persoonsgerichtheid 
 5. Tijdigheid 
 6. Gelijkwaardigheid 

Aan de slag met deze vragen

Stel jezelf de volgende vragen: 

 • Hebben we een duidelijke visie op digitale zorg in onze praktijk?  
 • Is de inzet van digitale zorg onderdeel van ons praktijkplan, kwaliteitsbeleid en kwaliteitsjaarverslag?  
 • Hebben we zelf voldoende kennis en vaardigheden om toepassingen op het gebied van digitale zorg op een goede wijze te kunnen gebruiken?  
 • Hebben we onze interne werkprocessen voldoende aangepast aan ons digitale zorgaanbod?  
 • In hoeverre betrekken we de patiënt? 
 • Dragen we uit dat digitale zorg een volwaardige contactvorm is?  
 • Benaderen we onze patiënten proactief om het gebruik van toepassingen op het gebied van digitale zorg te stimuleren?  
 • Vertellen we op welke manier de patiënt de huisartsenpraktijk het beste kan benaderen (onder andere: wanneer pak je de telefoon, wanneer maak je gebruik van een e-consult of wanneer is online inzage   relevant)?  
 • Delen we informatie over digitale zorg op onze praktijkwebsite en/of wachtkamerscherm op een begrijpelijke manier?  
 • Bieden we onze patiënten waar nodig ondersteuning bij het inzetten van toepassingen op het gebied van digitale zorg? Of geven wij aan waar patiënten ondersteuning kunnen vinden? 
 • Concluderend: is digitale zorg goed geïntegreerd in onze praktijkvoering? 

Hulpmiddelen 

Onderstaand vind je een overzicht met hulpmiddelen, tips, en relevante webpagina’s: