Volgens de cijfers van de Monitor acute zorg 2018 kwamen naar schatting 3 miljoen acute zorgvragen bij huisartsenpraktijken overdag terecht, en 3.6 miljoen zorgvragen bij huisartsenposten. Deze acute zorg wordt in nauwe samenwerking met andere partners in de keten acute zorg geleverd.

huisarts verleent spoedeisende zorg

ABCDE-kaart voor huisartsen

De ABCDE-methodiek ondersteunt bij spoedeisende situaties in de huisartsgeneeskunde en voor de opleiding van aios. Het is afhankelijk van de situatie welke interventies daadwerkelijk kunnen worden verricht. De systematiek moet worden gezien als een checklist en is niet volledig qua medicatiemogelijkheden.

Huisarts helpt vrouwelijke patiënt
Huisarts helpt vrouwelijke patient

Hulpmiddelen

Illustratie van het boek en online versie NHG-TriageWijzer

NHG-TriageWijzer

De NHG-TriageWijzer ondersteunt bij het inschatten van eventuele spoedsituaties en het geven van zorgadviezen. 

medicatie spoedsituaties

Medicatie in acute palliatieve situaties

Deze spoedkaart geeft aanbevelingen voor de medicamenteuze behandeling in acute palliatieve situaties bij volwassen patiënten.

Zuurstofmeter voor huisarts

BHR Geneesmiddelen en zuurstof

De NHG-Behandelrichtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties geeft aanbevelingen bij spoedeisende toestandsbeelden.

Gerelateerd nieuws

Overzicht geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties herzien 

De digitale samenvattingskaart en de NHG-Behandelrichtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties zijn herzien en in lijn met de eerdere aanpassingen in de onderliggende standaarden.

Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Spoedzorg vormt een integraal onderdeel van de huisartsenzorg. Het NHG voert regelmatig en intensief gesprekken met diverse partijen, waarbij kaders worden bewaakt en wensen worden verkend.

Nieuwe versie Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg

Bekijk de richtlijn Vanuit het programma Met spoed beschikbaar zijn gebruikerswensen van zorgverleners naar voren gekomen. Deze wensen hebben zo…