Kies uw lidmaatschap 

Vertrouw op onafhankelijke informatie

Onafhankelijk door meer dan 13.000 huisartsen

Zonder invloed van farmacie, overheid of anderen maakt het NHG richtlijnen, Thuisarts.nl en e-learnings welke dagelijks in de huisartsenzorg gebruikt worden.

Kennis opdoen

Blijf leren door op de hoogte te blijven van nieuwe casuïstiek, richtlijnen en ontwikkelingen. Behaal accreditatiepunten met gratis e-learnings, congressen en webinars.

Grootste huisartsennetwerk sinds 1956

Krijg toegang tot het ledenforum en maak gebruik van de kennis van meer dan 13.000 huisartscollega’s. Of wissel ervaringen uit op evenementen en in focusgroepen.

Exclusief aanbod

Ontvang gratis het maandelijks vakblad H&W, krijg korting op boeken en congressen en gebruik gratis NHG Rx (het NHG-Formularium als app) en onze handige instructiefilms.

Heldere en volledige richtlijnen, passend bij de praktijk. Ruim aanbod relevante online nascholingen.

Lisanne Westra
Huisarts in Vleuten

Kwalitatief goede ondersteuning van wetenschappelijke basis, betrouwbaar instituut. Goed onderwijs.

Tim America
Huisarts in ‘s-Hertogenbosch

Het is fijn om een gefundeerde backbone te hebben waar je op terug kunt vallen.

Marieke IJzerman
Huisarts in Vlaardingen

“De NHG-Standaarden zijn een belangrijke hoeksteen in de huisartsenzorg. Het NHG is daarmee een stevige pijler onder de sterke positie van de huisarts in Nederland. Alleen al daarom zou elke huisarts lid moeten zijn van de wetenschappelijke beroepsvereniging.”

Patrick Bindels
Hoogleraar huisartsgeneeskunde
patrick bindels

Veelgestelde vragen

Als beginnend huisarts is een NHG-lidmaatschap onmisbaar. U komt in aanmerking voor het starterstarief als u binnen 1 jaar na afstuderen lid wordt van het NHG.  

Van de SBOH ontvangen wij een melding zodra u bent afgestudeerd. Daarna ontvangt u van ons een startersaanbod. Uiteraard kunt u zelf al uw lidmaatschap omzetten. Lees alles over het starterstarief.  

Een partner-lidmaatschap is beschikbaar voor geregistreerde huisartsen die levenspartner zijn (gemeenschappelijk huishouden) van een geregistreerde en praktiserend huisarts-lid. Slechts een van beide partners kan kiezen voor het partner-lidmaatschap. Een abonnement op H&W maakt geen deel uit van het partner-lidmaatschap. 

Het partner-lidmaatschap is van toepassing voor de partner in de laagste contributiecategorie. Hij/zij ontvangt een korting van 25%  op de contributie.  

Een partner-lidmaatschap is beschikbaar voor geregistreerde huisartsen die levenspartner zijn (gemeenschappelijk huishouden) van een geregistreerde en praktiserend huisarts-lid. Slechts een van beide partners kan kiezen voor het partner-lidmaatschap. Een abonnement op H&W maakt geen deel uit van het partner-lidmaatschap. 

Partner-lidmaatschap is niet beschikbaar voor praktijkpartners. 

Nee, het lidmaatschap is persoonsgebonden en kan niet aan een groep verbonden zijn.

Van de contributiebijdragen van leden ontwikkelt het NHG de NHG-Standaarden, maar ook afgeleide producten zoals de PraktijkWijzers en de verschillende e-learnings voor poh. Deze zijn (gratis) toegankelijk voor ondersteuners van het lid als onderdeel van zijn lidmaatschap.

Nee, indien u iets bij ons heeft gekocht zonder als lid ingelogd te zijn, wordt de ledenkorting niet achteraf vergoed. In het bestelproces heeft u hier expliciet afstand van gedaan door het aanvinken van het vakje ‘Ik plaats deze bestelling als gast en ontvang geen ledenkorting.’

Iedere huisarts met een BIG-registratienummer kan zich inschrijven voor een NHG-lidmaatschap. 

Bent u in opleiding tot huisarts, maar heeft u geen contract van de SBOH, dan kunt u tegen een speciaal tarief lid worden. U schrijft zich in via inschrijfformulier. Het inschrijfformulier vindt u hier.

Als NHG-lid kunt u gratis of met 30% korting NHG E-learnings maken. Momenteel zijn er 10 e-learnings gratis beschikbaar.  

Ook kunt u met ledenkorting deelnemen aan onze evenementen die geaccrediteerd zijn. Tot slot kunnen leden in focusgroepen meewerken aan nieuwe/herziene richtlijnen. Meestal krijgt u voor deze groepssessies accreditatiepunten. 

De contributie verschilt per type lidmaatschap. Hoe meer u het huisartsenvak uitoefent, hoe meer profijt u heeft van het NHG. Uw inkomen is een goede graadmeter voor de mate van uitoefening van uw werk en daarmee het gebruik van de NHG-producten en -diensten.

CategorieContributie 2024
Contributie 1 – bruto inkomen € tot 20.000 € 352
Contributie 2 – bruto inkomen € 20.000 – € 35.000€ 576 
Contributie 3 – bruto inkomen € 35.000 – € 50.000€  749
Contributie 4 – bruto inkomen € 50.000 tot € 100.000€ 924
Contributie 5 – bruto inkomen € 100.000 en hoger€ 997
Starterstarief € 299 
Huisarts partner*25% korting op het reguliere lidmaatschapstarief 
Huisarts partner – oude situatie  € 185 
AIOS € 106 
Buitengewoon lid € 397 
Niet-praktiserend lid (rustend) ** € 147 
* Dit tarief geldt voor alle nieuwe partnerlidmaatschappen die zijn gestart na 01-01-2018. Leden die al een partnerlidmaatschap hebben, blijven het oude contributiebedrag betalen.
**Alleen beschikbaar voor leden die een actief NHG-lidmaatschap hebben.

Het NHG hanteert voor het contributiejaar uw geschatte inkomen over dat betreffende jaar. Dit bepaalt in welke categorie u valt.

Mocht achteraf blijken dat het een andere categorie had moeten zijn dan kunt u dat aan ons doorgeven. Dat kunt u doen tot 31 december het jaar erop. Dan crediteren wij het te veel betaalde bedrag.

Uw brutojaarinkomen bepaalt in welke lidmaatschapscategorie u valt.

Onder uw inkomen vallen alle inkomsten die horen bij de uitoefening van het huisartsenvak.

Ook inkomsten uit een al dan niet tijdelijke uitkering vallen onder inkomsten, maar alleen als de uitkering hoort bij de huisartsenaanstelling.
Voorbeelden:

  • arbeidsongeschiktheidsuitkering
  • zwangerschapsuitkering
  • ziektewetuitkering

Voor zelfstandige huisartsen

Het brutojaarinkomen is het totale bedrag dat u in een jaar declareert voor alle door of namens u verrichte medische werkzaamheden.

Subsidies en toeslagen, inclusief de vergoeding voor praktijkondersteuners, behoren ook tot het brutojaarinkomen.

De volgende kosten kunt u in mindering brengen:

  • de brutoloonkosten van een praktijkondersteuner
  • het brutosalaris van een huisarts in dienstverband
  • de vergoedingen gedeclareerd door een waarnemend huisarts

Overige kosten die u maakt, verlagen uw brutojaarinkomen niet.

Voor artsen in een dienstverband

Voor artsen in dienstverband geldt het brutojaarinkomen minus beroepskosten. Het gaat dus niet om belastbaar inkomen.

Beroepskosten zijn kosten die een werknemer maakt om zijn loon te kunnen verwerven, bijvoorbeeld:

  • opleidingskosten
  • kantoor- en administratiekosten
  • contributie van een beroepsorganisatie

Uw NHG-Lidmaatschap start per eerste dag van de eerst volgende maand. U betaalt naar rato, alleen nog de resterende maanden van dat jaar.

U betaalt naar rato. Indien u bijvoorbeeld halverwege het lidmaatschapsjaar uw opleiding heeft afgerond, betaalt u alleen nog de resterende maanden van dat verenigingsjaar.

Voor de maanden dat u met pensioen bent, geldt een lager contributietarief. Het NHG crediteert het te veel betaalde bedrag.

U geeft uw wijziging aan ons door via contactcentrum@nhg.org. Wij herberekenen uw contributie. 

Als u buiten Nederland werkt als huisarts kunt u lid blijven van het NHG. U kunt – als u dat wenst – H&W kosteloos naar uw nieuwe adres laten sturen. Ook kunt u uw lidmaatschap (tijdelijk) omzetten naar een niet-praktiserend / rustend huisarts lidmaatschap.  

U ontvangt uw contributiefactuur per e-mail. Betaalt u per automatische incasso? Dan leest u wanneer wij het bedrag van uw rekening afschrijven. Wilt u het bedrag zelf aan ons overmaken? Maak dan gebruik van de betaallink in de bijbehorende e-mail.

Dan maakt u een schatting van wat u denkt te gaan verdienen. Mocht achteraf (tot 1 jaar later) blijken dat het een andere categorie had moeten zijn dan kunt u dat aan ons doorgeven en zullen wij de nota corrigeren.

U kunt uw NHG-lidmaatschap gemakkelijk wijzigen. Geef uw aanpassen door een mail te sturen naar contactcentrum@nhg.org

Bij praktijkbeëindiging in verband met eventueel pensioen of overlijden kunt u schriftelijk contact opnemen met contactcentrum@nhg.org

Heeft u liever telefonisch contact, bel dan met ons via 088-5065500.

Een adreswijziging geeft u gemakkelijk door via het adreswijzigingsformulier op deze website.

U ontvangt een bevestiging per e-mail nadat de wijziging in de verschillende systemen (ledenadministratie, H&W-administratie, etc.) is doorgevoerd.

U zegt uw NHG-lidmaatschap schriftelijk op vóór 1 oktober van het volgende verenigingsjaar. Een verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. U kunt uw lidmaatschap opzeggen door een mail te sturen naar contactcentrum@nhg.org.

Het verenigingsjaar en daarmee het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Uw NHG-lidmaatschap zegt u schriftelijk op vóór 1 december van het volgende verenigingsjaar. U doet dit door een mail te sturen naar contactcentrum@nhg.org

U zegt uw NHG E-learnings abonnement schriftelijk op. Doe dit uiterlijk 1 maand voor het einde van uw jaarabonnement. Een abonnement loopt voor de periode van 1 jaar. Meer informatie leest u in de aanvullende voorwaarden. U kunt uw abonnement opzeggen door een mail te sturen naar: contactcentrum@nhg.org

U zegt uw abonnement op H&W schriftelijk op. Stuur hiervoor een mail naar contactcentrum@nhg.org. Als lid kunt u H&W online blijven inzien. Uw contributiebijdrage blijft ongewijzigd.