Kies uw lidmaatschap 

Vertrouw op onafhankelijke informatie

Onafhankelijk door meer dan 13.000 huisartsen

Zonder invloed van farmacie, overheid of anderen maakt het NHG richtlijnen, Thuisarts.nl en e-learnings welke dagelijks in de huisartsenzorg gebruikt worden.

Kennis opdoen

Blijf leren door op de hoogte te blijven van nieuwe casuïstiek, richtlijnen en ontwikkelingen. Behaal accreditatiepunten met gratis e-learnings, congressen en webinars.

Grootste huisartsennetwerk sinds 1956

Krijg toegang tot het ledenforum en maak gebruik van de kennis van meer dan 13.000 huisartscollega’s. Of wissel ervaringen uit op evenementen en in focusgroepen.

Exclusief aanbod

Ontvang gratis het maandelijks vakblad H&W, krijg korting op boeken op boeken en congressen en gebruik gratis de NHG Rx-app. Zo heeft u altijd het NHG-Formularium paraat.

Heldere en volledige richtlijnen, passend bij de praktijk. Ruim aanbod relevante online nascholingen.

Lisanne Westra

Kwalitatief goede ondersteuning van wetenschappelijke basis, betrouwbaar instituut. Goed onderwijs.

Tim America

Het is fijn om een gefundeerde backbone te hebben waar je op terug kunt vallen.

Marieke IJzerman

“De NHG-Standaarden zijn een belangrijke hoeksteen in de huisartsenzorg. Het NHG is daarmee een stevige pijler onder de sterke positie van de huisarts in Nederland. Alleen al daarom zou elke huisarts lid moeten zijn van de wetenschappelijke beroepsvereniging.”

Patrick Bindels, hoogleraar huisartsgeneeskunde

Veelgestelde vragen

De contributie verschilt per type lidmaatschap. Hoe meer u het huisartsenvak uitoefent, hoe meer profijt u heeft van het NHG. Uw inkomen is een goede graadmeter voor de mate van uitoefening van uw werk en daarmee het gebruik van de NHG-producten en -diensten.

CategorieContributie 2023
Contributie 1 – bruto inkomen € tot 20.000 € 343 
Contributie 2 – bruto inkomen € 20.000 – € 35.000€ 562 
Contributie 3 – bruto inkomen € 35.000 – € 50.000€  731
Contributie 4 – bruto inkomen € 50.000 tot € 100.000€ 901
Contributie 5 – bruto inkomen € 100.000 en hoger€ 973
Starterstarief € 299 
Huisarts partner*25% korting op het reguliere lidmaatschapstarief 
Huisarts partner – oude situatie  € 180 
AIOS € 103 
Buitengewoon lid € 387 
Niet-praktiserend lid (rustend) ** € 143 
* Dit tarief geldt voor alle nieuwe partnerlidmaatschappen die zijn gestart na 01-01-2018. Leden die al een partnerlidmaatschap hebben, blijven het oude contributiebedrag betalen.
**Alleen beschikbaar voor leden die een actief NHG-lidmaatschap hebben 

Als NHG-lid kunt u gratis of met 30% korting NHG E-learnings maken. Momenteel zijn er 10 e-learnings gratis beschikbaar.  

Ook kunt u met ledenkorting deelnemen aan onze evenementen die geaccrediteerd zijn. Tot slot kunnen leden in focusgroepen meewerken aan nieuwe/herziene richtlijnen. Meestal krijgt u voor deze groepssessies accreditatiepunten. 

Het verenigingsjaar en daarmee het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Uw NHG-lidmaatschap zegt u schriftelijk op vóór 1 december van het volgende verenigingsjaar. U doet dit door een mail te sturen naar ledenservice@nhg.org

Sinds 1956 zetten we ons in om de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de huisartsenzorg te vergroten. Het NHG: 

  • Ontwikkelt en actualiseert meer dan 160 NHG-standaarden en richtlijnen 
  • Ontwikkelt en ondersteunt de ontwikkeling van e-learnings, instructiefilms, praktische boeken, praktijkkaarten, het NHG-Formularium, E-Health toepassingen en nog veel meer 
  • Is initiatiefnemer en ontwikkelaar van Thuisarts.nl 
  • Werkt mee aan meer dan 150 aanpalende richtlijnen die ook voor u als huisarts van belang zijn 
  • Bovendien houden we jaarlijks allerlei richtlijnen van derden buiten de deur waarvan wij vinden dat die de werkdruk onnodig verzwaren.  
  • Werkt samen met diverse partijen, waaronder de LHV, InEen, het ministerie van VWS, RIVM, Zorgonderzoek Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en brancheorganisaties in de eerste en tweede lijn.