Contributie

Om te zorgen dat elke huisarts lid kan worden van het NHG, differentiëren wij de contributie op basis van gebruik. Hoe meer u het huisartsenvak uitoefent, hoe meer profijt u heeft van van de NHG-producten en -diensten. Wij berekenen dat op basis van uw bruto inkomen.

InkomenscategorieContributie 2024
Contributie 1 – bruto inkomen € tot 20.000€ 352
Contributie 2 – bruto inkomen € 20.000 – € 35.000€ 576
Contributie 3 – bruto inkomen € 35.000 – € 50.000€  749
Contributie 4 – bruto inkomen € 50.000 tot € 100.000€ 924
Contributie 5 – bruto inkomen € 100.000 en hoger€ 997
Gepensioneerd / ex-huisarts**€ 147 

Hoe bepaal je het bruto inkomen?

De bepaling van het bruto inkomen is voor zelfstandige huisartsen anders dan voor huisartsen in dienstverband.

Voor zelfstandige huisartsen

Het bruto inkomen is het totale bedrag dat u in een jaar declareert voor alle door of namens u verrichte medische werkzaamheden. Subsidies en toeslagen, inclusief de vergoeding voor praktijkondersteuners, behoren ook tot het bruto inkomen. De volgende kosten kunt u in mindering brengen:

  • de brutoloonkosten van een praktijkondersteuner
  • het brutosalaris van een huisarts in dienstverband
  • de vergoedingen gedeclareerd door een waarnemend huisarts

Overige kosten die u maakt, verlagen uw bruto inkomen niet.

Voor huisartsen in een dienstverband

Voor huisartsen in dienstverband geldt het bruto inkomen minus beroepskosten. Het gaat dus niet om belastbaar inkomen. Beroepskosten zijn kosten die een werknemer maakt om zijn loon te kunnen verwerven, bijvoorbeeld:

  • opleidingskosten
  • kantoor- en administratiekosten
  • contributie van een beroepsorganisatie

Vragen over lidmaatschap en contributie

Het NHG hanteert voor het contributiejaar uw geschatte inkomen over dat betreffende jaar. Dit bepaalt in welke categorie u valt.

Mocht achteraf blijken dat het een andere categorie had moeten zijn dan kunt u dat aan ons doorgeven. Dat kunt u doen tot 31 december het jaar erop. Dan crediteren wij het te veel betaalde bedrag.

Uw brutojaarinkomen bepaalt in welke lidmaatschapscategorie u valt.

Onder uw inkomen vallen alle inkomsten die horen bij de uitoefening van het huisartsenvak.

Ook inkomsten uit een al dan niet tijdelijke uitkering vallen onder inkomsten, maar alleen als de uitkering hoort bij de huisartsenaanstelling.
Voorbeelden:

  • arbeidsongeschiktheidsuitkering
  • zwangerschapsuitkering
  • ziektewetuitkering

Uw NHG-Lidmaatschap start per eerste dag van de eerst volgende maand. U betaalt naar rato, alleen nog de resterende maanden van dat jaar.

U betaalt naar rato. Indien u bijvoorbeeld halverwege het lidmaatschapsjaar uw opleiding heeft afgerond, betaalt u alleen nog de resterende maanden van dat verenigingsjaar.

Voor de maanden dat u met pensioen bent, geldt een lager contributietarief. Het NHG crediteert het te veel betaalde bedrag.

U geeft uw wijziging aan ons door via contactcentrum@nhg.org. Wij herberekenen uw contributie. 

Als u buiten Nederland werkt als huisarts kunt u lid blijven van het NHG. U kunt – als u dat wenst – H&W kosteloos naar uw nieuwe adres laten sturen. Ook kunt u uw lidmaatschap (tijdelijk) omzetten naar een niet-praktiserend / rustend huisarts lidmaatschap.  

U ontvangt uw contributiefactuur per e-mail. Betaalt u per automatische incasso? Dan leest u wanneer wij het bedrag van uw rekening afschrijven. Wilt u het bedrag zelf aan ons overmaken? Maak dan gebruik van de betaallink in de bijbehorende e-mail.

Dan maakt u een schatting van wat u denkt te gaan verdienen. Mocht achteraf (tot 1 jaar later) blijken dat het een andere categorie had moeten zijn dan kunt u dat aan ons doorgeven en zullen wij de nota corrigeren.