E-learnings

Onze uitgangspunten voor samenwerking

 • Wij zijn onafhankelijk.
  Politiek en financieel hebben wij geen afhankelijkheden. Wij stellen de normen en kaders voor de hoogst mogelijk kwalitatieve huisartsenzorg.  
 • Geen farmaceutische industrie.
  Om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen sluit het NHG aan bij de Gedragscode Belangenverstrengeling en de Gedragscode Geneesmiddelenreclame. 
 • Geen winstoogmerk.
  Wij streven geen winst na. Alle opbrengsten vloeien terug naar de vereniging en zijn leden. 
 • Geschikt voor de huisartsenpraktijk.
  Wij maken onze producten en diensten voor de huisarts. Maar in veel situaties zijn deze ook geschikt voor andere medewerkers in de huisartsenpraktijk. 
 • Wij behouden het recht om de samenwerking af te wijzen. 

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op via contactcentrum@nhg.org