Status PraktijkWijzer Informatiebeveiliging

Momenteel wordt de PraktijkWijzer Informatiebeveiliging herzien. We verwachten de geactualiseerde versie in het tweede kwartaal van 2023 te publiceren.  

Wie maakt de PraktijkWijzer Informatiebeveiliging?

De Praktijkwijzer is een gezamenlijk product van NHG, LHV en InEen.