Leidraad Ziektespecifieke overzichten in het EPD

Deze leidraad beschrijft hoe een HIS of KIS gegevens – belangrijk bij de behandeling van chronisch zieken en hoog-risicopatiënten – op een overzichtelijke wijze presenteert. Het betreft de presentatie van data die al in het informatiesysteem aanwezig zijn.

Registratieadviezen NHG-Standaarden

Het registreren van medische problemen in het medisch dossier roept soms vragen op. Ter ondersteuning zijn bij een aantal NHG-Standaarden ICPC-registratieadviezen ontwikkeld.

Richtlijn Adequate dossiervorming met het EPD

De richtlijn ADEPD geeft u en uw praktijkmedewerkers houvast bij het registreren van relevante medische gegevens in het EPD.

De virtuele overlegtafel

Bij multidisciplinaire samenwerking is het delen van informatie belangrijk voor de continuïteit van zorg. Het beschikken over actuele informatie at the point of care levert kwaliteitsvoordelen op voor zorgverleners en patiënt. Dat kan met de virtuele overlegtafel.

Bouwstenen medicatieproces

In 2014 hebben het NHG en de KNMP het project ‘Bouwstenen voor het medicatieproces’ afgerond. Het resultaat is een rapport met een “conceptueel model” waarin therapeutische en logistieke gegevens zijn ontrafeld.

ICT-functies voor ketenzorg

Veel zorg voor chronisch zieke patiënten wordt georganiseerd als ketenzorg. Deze ontwikkeling roept diverse ICT-vraagstukken op. Welke informatie is er nodig en hoe wisselen we die veilig en betrouwbaar uit?

NHG-Tabellen voor in HIS

Het NHG brengt diverse tabellen uit met gestandaardiseerde gegevens om binnen een Huisarts Informatie Systeem (HIS) te gebruiken.

Webdossier Informatiebeveiliging

Benieuwd hoe uw praktijk informatiebeveiliging kan inrichten? U leest er alles over in ons webdossier Informatiebeveiliging.