Onze bijdrage aan goede en veilige zorg 

De zorg die u als huisarts levert is goed zichtbaar. Minder zichtbaar, maar cruciaal voor het leveren van deze zorg zijn bijvoorbeeld afspraken over standaardisatie van gegevensopslag en eenduidige gegevensuitwisseling.

Daarmee dragen wij bij aan de continuïteit van goede en veilige zorg. Zo kunt u zich richten op de optimale zorg voor uw patiënten. 

Meer weten over ons werk? NHG-er Tjeerd van Althuis vertelt hoe de communicatierichtlijnen bijdragen aan de dagelijkse huisartsenpraktijk.

Bekijk wat wij doen voor informatisering in de huisartsenzorg

Hulpmiddelen

Leidraad Ziektespecifieke overzichten in het EPD

Deze leidraad beschrijft hoe een HIS of KIS gegevens – belangrijk bij de behandeling van chronisch zieken en hoog-risicopatiënten – op een overzichtelijke wijze presenteert. Het betreft de presentatie van data die al in het informatiesysteem aanwezig zijn.

Registratie-adviezen (ICPC) bij NHG-Standaarden

Het registreren van medische problemen in het medisch dossier roept soms vragen op. Ter ondersteuning zijn bij een aantal NHG-Standaarden ICPC-registratieadviezen ontwikkeld.

Richtlijn Adequate dossiervorming met het EPD

De richtlijn ADEPD geeft u en uw praktijkmedewerkers houvast bij het registreren van relevante medische gegevens in het EPD.

De virtuele overlegtafel: multidisciplinair samenwerken en dossiervorming

Bij multidisciplinaire samenwerking is het delen van informatie belangrijk voor de continuïteit van zorg. Het beschikken over actuele informatie at the point of care levert kwaliteitsvoordelen op voor zorgverleners en patiënt. Dat kan met de virtuele overlegtafel.

Bouwstenen voor het medicatieproces

In 2014 hebben het NHG en de KNMP het project ‘Bouwstenen voor het medicatieproces’ afgerond. Het resultaat is een rapport met een “conceptueel model” waarin therapeutische en logistieke gegevens zijn ontrafeld.

ICT-functies voor ketenzorg

Veel zorg voor chronisch zieke patiënten wordt georganiseerd als ketenzorg. Deze ontwikkeling roept diverse ICT-vraagstukken op. Welke informatie is er nodig en hoe wisselen we die veilig en betrouwbaar uit?

NHG-Tabellen voor in HIS

Het NHG brengt diverse tabellen uit met gestandaardiseerde gegevens om binnen een Huisarts Informatie Systeem (HIS) te gebruiken.

PraktijkWijzer Informatiebeveiliging voor de eerstelijnszorgpraktijk

Deze Praktijkwijzer biedt u een praktisch stappenplan en hulpmiddelen om de informatiebeveiliging voor uw praktijk te laten voldoen aan de landelijke normen. Wordt herzien.