Leidraad Ziektespecifieke overzichten in het EPD

Deze leidraad beschrijft hoe een HIS of KIS gegevens – belangrijk bij de behandeling van chronisch zieken en hoog-risicopatiënten – op een overzichtelijke wijze presenteert. Het betreft de presentatie van data die al in het informatiesysteem aanwezig zijn.

Registratie-adviezen (ICPC) bij NHG-Standaarden

Het registreren van medische problemen in het medisch dossier roept soms vragen op. Ter ondersteuning zijn bij een aantal NHG-Standaarden ICPC-registratieadviezen ontwikkeld.

Richtlijn Adequate dossiervorming met het EPD

De richtlijn ADEPD geeft u en uw praktijkmedewerkers houvast bij het registreren van relevante medische gegevens in het EPD.

PraktijkWijzer Informatiebeveiliging voor de eerstelijnszorgpraktijk

Deze Praktijkwijzer biedt u een praktisch stappenplan en hulpmiddelen om de informatiebeveiliging voor uw praktijk te laten voldoen aan de landelijke normen.