Wat is een virtuele overlegtafel?

De virtuele overlegtafel is een informatiesysteem waarmee een (eerstelijns) kernteam relevante en actuele informatie over de patiënt kan vastleggen, inzien, beheren en uitwisselen. Vergelijkbaar met het EPD-deel van een HIS. Elke zorgverlener houdt nog steeds een eigen dossier bij in zijn of haar eigen XIS.

Ontwikkeling virtuele overlegtafel

De ontwikkeling van de virtuele overlegtafel is ontstaan uit een behoefte in het veld. De conclusies en aanbevelingen zijn gebaseerd op diverse werkbezoeken aan pilotprojecten en het NHG-rapport Multidisciplinair samenwerken binnen de eerste lijn (NHG 2016). Er zijn nog vele puzzels op te lossen en het NHG kan daar landelijke kaders voor opstellen.

Gebruik NHG-Leidraad voor regionale uitwerking

Voor een regionale uitwerking van een virtuele overlegtafel kunt u gebruikmaken van onderstaande NHG-Leidraad Virtuele overlegtafel voor multidisciplinair samenwerken binnen de eerste lijn. Daarin worden verschillende aanbevelingen gedaan die noodzakelijk zijn voor de eerste stappen bij de uitvoering van een virtuele overlegtafel in de praktijk. Ook zijn voor zover mogelijk het proces beschreven en de gewenste set van functies.

Toekomstig beeld

Het visiedocument ‘De virtuele overlegtafel voor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn ‘ beschrijft een toekomstig beeld van de manier waarop ICT de multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn kan faciliteren.

Meer informatie