Mogelijkheden richtlijn

Als u de richtlijn toepast:

 • ziet u sneller de relevante patiëntinformatie in het EPD 
 • ondersteunt uw HIS u beter, zoals met consultondersteuning, medicatiebewaking, berekening van indicatoren, kwaliteitsrapportages 
 • wisselt u beter relevante informatie uit:
  • met collega-huisartsen binnen en buiten de praktijk 
  • met andere hulpverleners 

ADEPD versie 4

In mei 2019 is de 4e versie van de richtlijn geautoriseerd door het NHG. Een aantal informatiesoorten had geen eenduidige plaats in het HIS en is opgenomen in deze richtlijn: 

 • Profylaxe en voorzorg 
 • Ingrepen en behandelingen 
 • Behandelgrenzen 
 • Contactpersonen 
 • Individueel Zorgplan (IZP) 

Ook geeft de richtlijn aandacht aan Knelpunten episodegericht registreren (EGR). De functionaliteit van deze dossierdelen is beschreven en uitgewerkt in het HIS-Referentiemodel