Over de registratie-adviezen

In de richtlijn Adequate Dossiervoering met het EPD zijn voor alle soorten informatie en dossierdelen registratieadviezen geformuleerd.

Naast de algemene registratieadviezen zijn er voor specifieke medische problemen aparte registratieadviezen ontwikkeld:

Relevantere zoekresultaten

De International Classification of Primary Care (ICPC) is in Nederland geaccepteerd als standaard voor coderen en classificeren van klachten, symptomen en aandoeningen in de huisartsenzorg. Het NHG vertaalt de internationale lijst naar de Nederlandse huisartsenzorg. Met de ICPC-zoeker biedt het NHG een eenvoudige medisch relevante zoekmachine.

6 tips bij het zoeken naar een ICPC-code

Aspecifieke invoer leidt tot een brij van gepresenteerde mogelijkheden (de invoer ‘pijn’ leidt bijvoorbeeld tot 69 codes, de invoer ‘hoofdpijn’ tot 5 codes). 

‘Heeft problemen op zijn werk door slaapgebrek na geboorte dochter’ leidt bijvoorbeeld tot tien codes. U kunt beter eerst ‘problemen op werk’ invoeren en na keuze van de code de rest van de tekst toevoegen. 

De invoer ‘ang’ leidt bijvoorbeeld niet alleen tot angina pectoris, maar ook tot tonsillitis en streptokokken angina, en tot alle ‘angst’-categorieën.  

Bijvoorbeeld: een patiënt komt met de klacht hoesten. Na onderzoek vermoedt u astma en besluit u enkele weken de PEF te meten. Handel bij de E-regel als volgt: typ eerst ‘hoesten’, stel het zoekprogramma in werking, leg in het EPD vast: hoesten [R05], en typ achter hoesten: ‘(astma?)’. De hele regel ziet er nu als volgt uit: ‘E hoesten (astma?) [R05]’. 

Bijvoorbeeld: de invoer ‘maagpijn’ leidt tot de code D02, waarna de differentiële diagnose (ulcus? gastritis?) kan worden toegevoegd. De ICPC-omschrijving luidt dan: ‘Maagpijn (ulcus? gastritis?) [D02]’.

Dan zijn er enkele mogelijkheden: 

  • ga na of u het zoekwoord goed heeft gespeld; 
  • probeer een synoniem als zoekwoord; 
  • zoek op hoofdstuk naar de juiste titel.  
  • als een zoekterm blijkt te ontbreken, laat dit dan weten aan het NHG.  

Heeft u nog vragen?

Wij beantwoorden ze graag.
Stuur een e-mail naar contactcentrum@nhg.org