Publicatiedatum: november 2022

Anticonceptie

Kies voor de registratie van een episode anticonceptie een ICPC-code die past bij de anticonceptie- methode. Gebruik daarbij 1 van de onderstaande ICPC-codes:

ICPC-codeICPC-titel
W11Anticonceptie: orale anticonceptie
W12Anticonceptie: IUD
W13Sterilisatie vrouw
W14Andere anticonceptie vrouw

Veranderen van anticonceptiemethode: episode wijzigen

Er is sprake van voortschrijdend inzicht bij het wisselen van anticonceptiemethode. Blijf daarom werken in dezelfde episode, maar wijzig de episodenaam en/of de ICPC-code als de patiënt van anticonceptiemethode verandert.

De historie van het anticonceptiegebruik is terug te zien aan de gewijzigde episodenamen.

Staken van anticonceptie: episode afsluiten

Sluit de episode anticonceptie af indien de patiënt geen anticonceptie meer gebruikt.

Bij een kinderwens of bij bijwerkingen van de eerder gebruikte anticonceptiemethode(n) zijn aanvullende acties gewenst:

  • Bij kinderwens of zwangerschap: registreer aanvullend een nieuwe episode ‘Kinderwens’ met de bijbehorende ICPC-code A97.02.
  • Bij een intolerantie: overweeg het vastleggen van een medicatie-overgevoeligheid.

Hervatten van anticonceptie: episode heropenen

Heropen, indien de patiënt op een later moment opnieuw met anticonceptie start, de bestaande episode. Wijzig bij de keuze voor een andere methode de episodenaam en/of de ICPC-code.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen of suggesties voor verbetering van de registratieadviezen?
Stuur een e-mail naar contactcentrum@nhg.org