Publicatiedatum: mei 2022

Meting

Leg de metingen die u doet tijdens het consult vast als diagnostische bepaling. Op die manier kunt u het beloop in de tijd goed vervolgen.

Gebruik hiervoor de diagnostische bepalingen:

  • 560 Lengte patiënt
  • 357 Gewicht patiënt
  • 1272 Quetelet-index (BMI) patiënt

ICPC en contra-indicatie

Gebruik bij een BMI 25-29,9 de ICPC-code T83 Overgewicht.
Als er sprake is van een BMI van 30 of hoger maakt u gebruik van de ICPC-code T82 Obesitas. Beschrijf tekstueel in de episodenaam zo goed mogelijk de daadwerkelijke situatie. Bij een BMI ≥ 40 is er sprake van morbide obesitas.

De episode T82 Obesitas en de behandeling die de patiënt daarvoor heeft ondergaan zijn van blijvend belang voor de gezondheidstoestand van de patiënt en moeten blijvend in beeld blij- ven, ook als het gewicht genormaliseerd is. Geef de episode T82 Obesitas daarom een attentie- waarde. Het HIS ondersteunt u hierbij.

Bij het invoeren van ICPC-code T82 Obesitas vraagt het HIS ook of u de contra-indicatie Morbide obesitas wilt vastleggen.

Morbide obesitas beïnvloedt de farmacokinetiek, door een toegenomen vetmassa, een verhoogd hartminuutvo- lume en een sterke doorbloeding van de lever en de nieren. Daarom is het van belang dat er medicatiebewaking plaatsvindt bij deze patiënten. De contra-indicatie Morbide obesitas is alleen van toepassing op mensen met een BMI groter of gelijk aan 40.

Het NHG beheert de Tabel 27 ICPC en contra-indicatie waarden waarin is aangegeven welke ICPC-gecodeerde episodes aanleiding geven om (extra) op de medicatiebewaking te letten zodat uw HIS deze functionaliteit kan aanbieden.

ProbleemBMIICPC-codeAttentiewaardeContra-indicatie
OvergewichtBMI 25-29,9T83 OvergewichtNee
ObesitasBMI 30-39,9T82 ObesitasJa
Morbide obesitasBMI ≥ 40T82 ObesitasJa3156 Morbide obesitas
Tabel 1: Samenvatting registratieadvies bij overgewicht en obesitas

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen of suggesties voor verbetering van de registratieadviezen?
Stuur een e-mail naar contactcentrum@nhg.org