Publicatiedatum: juni 2022

Kies een passende ICPC-klasse op het niveau van klacht, symptoom of diagnose. Gebruik daarbij 1 van de onderstaande episodes:

R02 Dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan de luchtwegen

Gebruik de ICPC-code R02 Dyspnoe/benauwd- heid toegeschreven aan de luchtwegen voor een kind met de klacht benauwdheid.

R03 Piepende ademhaling

Gebruik de ICPC-code R03 Piepende ademhaling voor een kind met de klacht piepende ademhaling.

R05 Hoesten

Gebruik de ICPC-code R05 Hoesten voor een kind met de klacht hoesten.

KlachtenRecidiverende klachtenDiagnose
BenauwdheidEpisodisch expiratoir piepenAstma
R02 Dyspnoe/ benauwdheid
toegeschreven aan
de luchtwegen
R29.02 Prikkelbare luchtwegenR96 Astma
Piepen Allergisch astma
R03 Piepende ademhaling R96.02 Allergisch astma
Hoesten Andere diagnose
R05 Hoesten  

R29.02 Prikkelbare luchtwegen

Gebruik de ICPC-code R29.02 Prikkelbare lucht- wegen voor de symptoomdiagnose episodisch expiratoir piepen.

R96 Astma

Gebruik de ICPC-code R96 Astma voor een (zeer waarschijnlijke) diagnose astma.

R96.02 Allergisch astma

Gebruik de ICPC-code R96.02 Allergisch astma voor een (zeer waarschijnlijke) diagnose astma met dui- delijke aanwijzingen voor een inhalatieallergie.

Een inhalatieallergie wordt anamnestisch vast- gesteld, eventueel ondersteund met bloedon- derzoek op inhalatieallergenen.

  • Pas de episodenaam en/of de ICPC-code aan als het inzicht over het gezondheidsprobleem in de loop van de tijd verandert.
  • Sluit een episode af als er ≥ 1 jaar geen actuele zorg meer is gevraagd of geleverd.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen of suggesties voor verbetering van de registratieadviezen?
Stuur een e-mail naar contactcentrum@nhg.org