Publicatiedatum: november 2022

Kinderwens, zwangerschap, bevalling: episode wijzigen

Maak voor de registratie van een kinderwens gebruik van de ICPC-code A97.02 Kinderwens.

De kinderwens kan leiden tot een zwangerschap. Wijzig de episodenaam en ICPC-code na het ontstaan van een zwangerschap. Wanneer de kinderwens niet bekend was, is zwangerschap een nieuwe episode.

Maak daarbij gebruik van 1 van de onder staande ICPC-codes:

ICPC-codeICPC-titel
W78Zwangerschap bevestigd
W79Ongewenste zwangerschap

Een zwangerschap eindigt met een bevalling of abortus. Wijzig de episodenaam en ICPC-code als de zwangerschap geëindigd is. Maak gebruik van 1 van de onderstaande ICPC-codes:

ICPC-codeICPC-titel
W82Spontane abortus
W83Abortus provocatus
W90Normale bevalling: levendgeborene
W91Normale bevalling: doodgeborene
W92Gecompliceerde bevalling levendgeborene
W92.01Sectio caesarea
W92.02Vacuümextractie
W92.03Forcipale extractie
W93Gecompliceerde bevalling doodgeborene

De episode bevalling of abortus wordt afgesloten als er geen zorg meer wordt geleverd.

Meerdere zwangerschappen: nieuwe episode

Elke zwangerschap is een nieuwe episode die wordt afgesloten na een bevalling of een abortus.
Een vrouw kan dus 0 of 1 actieve episodes ‘Zwangerschap’ hebben en meerdere afgesloten episodes ‘Bevalling’ of ‘Abortus’. Op deze manier worden verschillende zwangerschappen en bevallingen met hun eigen beloop uit elkaar gehouden.

Voorbeeld

Open episodes

  • Zwanger G4P2 (ICPC W78)

Gesloten episodes

  • Episode Sectio caesarea, dochter Anne (ICPC W92.01). Voorheen episode Zwanger G3P1 (ICPC W78)
  • Episode Normale bevalling, zoon Joost (ICPC W90). Voorheen episode Zwanger G2P0 (ICPC W78)
  • Episode Spontane abortus (ICPC W82). Voorheen episode Zwanger G1P0 (ICPC W78)

Sub-/infertiliteit en complicaties van zwangerschap en kraamperiode

Sub-/infertiliteit wordt gezien als een apart gezondheidsprobleem. Registreer voor dit gezondheidsprobleem een afzonderlijke episode en sluit deze af als het gezondheidsprobleem geen actuele zorg meer behoeft.

Complicaties van de zwangerschap of kraamperiode worden in principe niet als een andere aandoening beschouwd en moeten daarom in de episodenaam worden vastgelegd. Bijvoorbeeld in het geval van een wonddehiscentie na een episiotomie.

Dit geldt echter niet in alle gevallen. Als complicaties een eigen zorgtraject of een zorgtraject dat langer duurt dan de zwangerschap vergen, bijvoorbeeld in het geval van zwangerschapsdiabetes, is het belangrijk om een aparte episode aan te maken voor het vastleggen van de bevindingen en het beleid.

Contra-indicaties

Sommige gezondheidsproblemen hebben consequenties voor de medicatiebewaking. In de NHG-Tabel 27 ‘ICPC en contra-indicatie aarden’ is aangegeven welke ICPC-gecodeerde episodes aanleiding geven om (extra) op de medicatiebewaking te letten, zodat uw HIS deze functionaliteit kan aanbieden.

Bij het invoeren van onderstaande ICPC-codes vraagt het HIS of u de bijbehorende contra-indicatie wilt vastleggen. Door het vastleggen van de contra-indicatie houdt de medicatiebewaking bij deze patiënt rekening met de kinderwens of zwangerschap.

NHG-Tabel 27 ICPC en contra-indicatieaarden | versie 15

ICPCContra-indicatie
A97.02 Kinderwens1310 Kinderwens (vrouw)
W78 Zwangerschap: bevestigd1320 Zwangerschap
W79 Ongewenste zwangerschap: bevestigd1320 Zwangerschap
W19 Symptomen/klachten borstvoeding1330 Borstvoeding

Als de episode wordt afgesloten of gewijzigd, moet de bijhorende contra-indicatie ook worden afgesloten.

Sommige HIS’en ondersteunen het automatisch afsluiten van contra-indicaties bij het afsluiten van een episode of wijzigen van een episode-ICPC.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen of suggesties voor verbetering van de registratieadviezen?
Stuur een e-mail naar contactcentrum@nhg.org