ICPC code A49.01 Ouderenzorg

Voor de inventarisatiefase van zorg aan ouderen is het advies om een episode Ouderenzorg aan te maken. Gebruik hiervoor ICPC code A49.01 Ouderenzorg. Noteer in deze episode de resultaten van screenings- en observatie-instrumenten en uw (eind)conclusie.

Indien u concludeert dat er sprake is van kwetsbaarheid en complexe zorg, dan geeft u de episode de naam Kwetsbare oudere (ICPC A05 Algehele achteruitgang). Noteer in deze episode de met de patiënt afgesproken behandeldoelen, taken, verantwoordelijkheden van (mede)behandelaars en de opvolging ervan.

Nieuwe problemen die u tijdens de analyse heeft ontdekt, kunt u uiteraard als aparte episodes vastleggen.

ICPC code A49.02 Polyfarmacie-medicatiebeoordeling

Voor de registratie van een medicatiebeoordeling maakt u episode Polyfarmacie aan. Gebruik hiervoor ICPC code A49.02 Polyfarmacie/ medicatiebeoordeling. Noteer in deze episode de achtereenvolgende stappen van selectie, farmacotherapeutische (FT) anamnese en analyse.

Indien uit de gezamenlijke analyse van huis- arts en apotheker blijkt dat er verschillende medicatieafspraken aangepast en opgevolgd moeten worden, dan krijgt de episode de naam Medicatiebeoordeling met wijziging (ICPC A13 Bezorgdheid over (bij)werking geneesmiddel). Hierin legt u de argumenten, besproken zaken en de follow up vast.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen of suggesties voor verbetering van de registratieadviezen?
Stuur een e-mail naar contactcentrum@nhg.org