Standaardisatie

Ook andere informatiesystemen, zoals die van zorggroepen, laboratoria en apotheken, maken gebruik van deze tabellen. Deze standaardisatie bevordert de communicatie tussen verschillende systemen en ook de communicatie tussen gebruikers van één HIS. De NHG-Tabellen horen bij het HIS-Referentiemodel

Toelichting NHG-tabellen

Het NHG onderhoudt diverse tabellen. Een totaaloverzicht is hier te vinden. Van bepaalde NHG-Tabellen kunnen nieuwe versies direct van belang zijn voor huisartsen. Van die tabellen is meer achtergrondinformatie en de meest recente versiebeschrijving te vinden op de volgende pagina’s: 

Verkrijgbaarheid 

  • De NHG-Tabellen, inclusief documentatie, zijn onder licentie verkrijgbaar voor softwarebedrijven om in te bouwen in hun informatiesystemen. Zo komt de inhoud ter beschikking van de zorgverleners. Lees meer over het aanvragen van een licentie
  • Ga naar referentiemodel.nhg.org om de inhoud van de tabellen te bekijken.
  • Om de  meer uitgebreide of complexe tabellen te doorzoeken, zijn handige online zoekhulpen beschikbaar: 
  • Het NHG verwijst onder meer in het HIS-Referentiemodel naar externe tabellen. Voorbeelden hiervan zijn de G-standaard, de postcodetabel en de tabel landen. 

Heeft u nog vragen?

Wij beantwoorden ze graag. U kunt ons ook mailen voor verzoeken van nieuwe codes of wijzigingen.
Stuur een e-mail naar contactcentrum@nhg.org