Aanleiding

Er waren meerdere knelpunten rond de registratie en uitwisseling van medicatiegegevens. De onderliggende oorzaak hiervan was dat logistieke en therapeutische aspecten door elkaar lopen in het medicatieproces.

Doelgroep

Het model kan worden gebruikt door informatici, voorschrijvers en apothekers die betrokken zijn bij (vraagstukken rond) de informatisering van het medicatieproces.

Inhoud van dit rapport

In het rapport vindt u:

  • Een analyse van knelpunten veroorzaakt doordat therapeutische en logistieke aspecten door elkaar lopen in het medicatieproces.
  • Een conceptueel model van activiteiten in het medicatieproces waarin therapeutische en logistieke aspecten zijn ontrafelt en de daaruit volgende informatieobjecten (bouwstenen).
  • Een globale oplossingsrichting waarin de bouwstenen van het conceptuele model zijn toegepast op situaties.

Status implementatie aanbevelingen & ontwikkelingen

Het conceptueel model uit het rapport is sinds 2015 een belangrijke basis voor de informatiestandaard Medicatieproces (Nictiz). Het NHG is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze informatiestandaard.

De verwachting is dat implementatie van de informatiestandaard start in 2023.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over Bouwstenen voor het medicatieproces? Stuur een e-mail naar: contactcentrum@nhg.org