Voor wie is deze leidraad? 

Deze leidraad is bestemd voor HIS- of KIS-leveranciers. De overzichten zelf zijn bestemd voor zorgverleners in de huisartsenpraktijk. Deze overzichten besparen tijd en bevorderen een persoonsgerichte aanpak. 

Inhoud leidraad (in het kort) 

 • Beschrijving patiëntengroepen voor wie de overzichten van toepassing zijn. De volgende aandoeningen komen als eerste in aanmerking (overige aandoeningen zijn niet uitgewerkt in deze leidraad):  
  • Diabetes (DM)  
  • COPD  
  • Astma
  • Hart- en vaatziekten (HVZ) 
  • Patiënten die medicamenteus behandeld worden voor een verhoogd CVRM-risico 
 • Omschrijving van de gewenste gegevens-soorten die nodig zijn tijdens het gesprek met de patiënt.  
 • Implementatie: deze leidraad wordt aangeboden aan de HIS- en KIS-leveranciers en hun gebruikersverenigingen. Het is afhankelijk van hun ontwikkelagenda wanneer de ziektespecifieke overzichten in de informatiesystemen worden geïmplementeerd. 
 • Diverse bijlagen.