Waarom online inzage?

Geïnformeerde patiënten kunnen zich beter op een consult voorbereiden en na afloop thuis alles rustig nalezen. Dit zorgt voor een beter gesprek. Ook voelen zij zich meer betrokken bij hun gezondheid en zorgproces.  

Onderstaande richtlijn beschrijft de basisafspraken tussen huisartsen en patiënten
over welke patiënteninformatie online gedeeld wordt en hoe ze met deze informatie omgaan.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over wettelijke rechten van de patiënt met betrekking tot (online) inzage op de website van de KNMG en de Rijksoverheid: