Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg

Deze richtlijn beschrijft welke gegevens belangrijk zijn om digitaal uit te wisselen. Hierdoor kunnen zorgverleners in één oogopslag relevante medische gegevens en informatie over de acute situatie van een patiënt overzien.

Richtlijn Gegevensuitwisseling huisarts en huisartsenpost (HAP)

Deze richtlijn beschrijft de gegevens die de huisarts op een centrale huisartsenpost (HAP) nodig heeft.

Richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts-paramedicus

De richtlijn HASP-paramedicus biedt artsen en paramedici de basis voor de overdracht van informatie rond het verwijzen van patiënten

Richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts-tweedelijns GGZ

Deze richtlijn biedt huisarts en tweedelijns-GGZ de basis voor de overdracht van informatie rond het verwijzen van patiënten.

Richtlijn Informatieverstrekking huisartsen bij overdracht

Deze richtlijn geeft aan welke medische gegevens de oorspronkelijke zorgverlener mag overdragen aan de nieuwe behandelaar.

Richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts en specialist

Deze NHG-Richtlijn biedt huisarts en specialist de basis voor de overdracht van informatie rond het verwijzen van patiënten. Doel is het bieden van zorg door continuïteit van informatie. 

Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt

Het NHG heeft in samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland een richtlijn opgesteld voor online inzage in het huisartsen EPD door de patiënt.

Richtlijn Informatie-uitwisseling tweedelijns GGZ

Het doel van deze richtlijn is het vastleggen van de momenten waarop huisarts en GGZ informatie uitwisselen, en om welke gegevens het gaat. Daarnaast biedt de richtlijn houvast aan leveranciers van IT-producten en -diensten voor huisartsen en GGZ.

NHG-Leidraad gegevensuitwisseling huisarts en wijkverpleegkundige

Voor het verlenen van goede zorg is het nodig dat huisarts en wijkverpleegkundige relevante (zorg)gegevens over de patiënt kunnen uitwisselen. Deze leidraad beschrijft een kader voor deze gegevensuitwisseling.