Wat beschrijft deze leidraad?  

Deze leidraad beschrijft het zorgproces met daarin de momenten waarop gegevens met de wijkverpleegkundige worden uitgewisseld. Er is een onderscheid tussen de actieve verzending van gegevens door de huisarts naar de wijkverpleegkundige en de raadpleging van het huisartsdossier door de wijkverpleegkundige. Per moment is beschreven welke informatie en gegevens, zoals beschreven in het NHG HIS-referentiemodel, wenselijk zijn om uit te wisselen.  

Voor wie is deze leidraad

De leidraad geeft je als huisarts handvatten voor gesprekken in wijken en regio’s over de gegevensuitwisseling met de wijkverpleegkundige. Verder geeft deze leidraad ook HIS-leveranciers en andere partijen die betrokken zijn bij de gegevensuitwisseling in de zorg inzicht. Het NHG neemt deze leidraad mee in gesprekken met Nictiz over gegevensuitwisselingen en berichtstandaarden.