Over de Richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts-tweedelijns GGZ

De richtlijn biedt de volgende onderdelen:

  • format voor de verwijsbrief  
  • format voor de diverse retourbrieven (bericht na intake, bericht einde behandeling, voortgangsbericht) van de tweedelijns-GGZ 
  • format voor een wederzijdse informatie-uitwisseling (bericht Wijziging somatiek/therapie/controles)  
  • momenten van informatie-uitwisseling 
  • relatie met HIS respectievelijk GGZ informatiesysteem