Over de Richtlijn Gegevensuitwisseling huisarts en huisartsenpost (HAP)

De richtlijn is voor het laatst herzien op 6 december 2021 en bedoeld voor zorgverleners in de medisch-generalistische zorg, namelijk huisartsen, artsen verstandelijk gehandicapten en specialisten oudergeneeskunde.