Over de richtlijn Informatie-uitwisseling Huisarts en Specialist (HASP)

De richtlijn geeft praktische kennis, tips en voorbeelden op diverse elementen:

  • format voor het verwijsbericht  
  • format voor het ontslagbericht van de specialist  
  • geëigende momenten en tijdigheid om elkaar, ook tussentijds, te informeren 
  • gedragscode HASP met de tijdigheid van de verschillende overdrachtmomenten 
  • relatie met HIS, Basisgegevensset Zorg en zorginformatiebouwstenen 

Meer informatie

De richtlijn bestaat verder uit: