Wat doen we  

We ontwikkelen producten om u te ondersteunen bij het geven van persoonsgerichte zorg. Daarbij is er aandacht voor gezondheidsvaardigheden, SES, gender, etniciteit en culturele achtergrond.

We ontwikkelen producten voor:

 • het gesprek op maat in de spreekkamer
 • om uw praktijkorganisatie af te stemmen op uw populatie,
 • en om de samenwerking rond de patiënt te verstevigen.

We werken samen met verschillende partners in de zorg en overheid. Zoals de LHV, Ineen, Patiëntenfederatie Nederland en Pharos.  

Visie

Huisartsenzorg bij uitstek persoonsgerichte zorg

We stimuleren samen beslissen om zo zorg te geven die passend is, met wederzijds vertrouwen. Dit leidt tot meer tevredenheid van arts én patiënt en heeft een gunstige invloed op de gezondheid van uw patiënt. 

Het NHG streeft naar informatie gebaseerd op actuele wetenschap en inzichten, ook ten aanzien van persoonsgerichte zorg, diversiteit en inclusie. Dit verwerken we in onze producten. 

Actuele ontwikkelingen

Aandacht voor gezondheidsverschillen

Chronische stress als gevolg van sociale of financiële problemen speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van gezondheidsverschillen.

Praktijkmedewerkers hebben hier dagelijks mee te maken. We werken op dit moment aan producten om praktijkmedewerkers te ondersteunen het brede gesprek op maat hierover aan te gaan. De verwachting is dat deze producten in de loop van 2023 beschikbaar zijn.  

Diversiteit en inclusie in NHG-producten

De NHG-Standaard SOLK heeft een tekstuele revisie gehad.

In de vorige versie van deze  standaard stonden teksten die waren gebaseerd op inmiddels achterhaalde wetenschappelijke informatie en taalgebruik ten aanzien van etnische diversiteit. 

Boek Persoonsgerichte zorg voor iedereen

Rekening houden met de sociale context, gezondheidsvaardigheden en etnische achtergrond van de patiënt is belangrijk.

In dit boek zijn kennis, praktische adviezen en goede voorbeelden gebundeld, die ondersteunen en inspireren het verschil te maken voor álle mensen.  

Download afscheidsrede: Elk mens telt! Evenveel?

Prof. dr. Maria van den Muijsenbergh deelde onlangs 9 belangrijke lessen voor de eerstelijnszorg. Lessen die ook wij kunnen meenemen in ons dagelijks werk. De 9 lessen in het kort:

 • Sociale rechtvaardigheid is nodig in de hele maatschappij.
 • Wegnemen van stress is zinvoller dan individuele leefstijlinterventies.
 • Begrijpelijke informatie verbetert de zorg.
 • Een sterke eerste lijn heeft toekomst met iedereen zijn eigen huisarts.
 • Persoonlijke continuïteit is nog belangrijker dan meer tijd..
 • Etniciteit is relevant en moet wél benoemd worden.
 • Ook in het medisch onderwijs speelt discriminatie een rol.
 • Inclusief onderzoek is goed mogelijk – ook kwantitatief.
 • Professionele rebelsheid is nodig, soms.

Hulpmiddelen

Huisarts heeft een gesprek met patiënt en diens partner

Gesprek op maat

Met deze hulpmiddelen, gesprekskaarten en begrijpelijke voorlichtingsmaterialen kunt u uw gesprekken met patiënten begrijpelijker en effectiever laten verlopen.

Persoonsgerichte praktijkorganisatie

Met deze hulpmiddelen zet u de volgende stap in toegankelijkheid.

Samenwerken rond patiënt

Patiënten vinden het belangrijk dat de huisarts overzicht houdt van de betrokken zorgverleners bij hun zorg, coördineert en zo nodig overlegt.  

Gerelateerd nieuws

Gegevensuitwisseling huisarts wijkverpleegkundige

Voor het verlenen van goede zorg is het nodig dat huisarts en wijkverpleegkundige relevante (zorg)gegevens over de patiënt kunnen uitwisselen. Deze leidraad beschrijft een kader voor deze gegevensuitwisseling.

Huisartsen, medisch specialisten en patiënten bundelen krachten in Thuisarts.nl

Door de intensievere samenwerking die het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie Nederland onlangs zijn aangegaan, wordt Thuisarts.nl verder geprofessionaliseerd en krijgt het een duurzame plek in het zorgstelsel.

NHG-Standpunt Zelfmetingen geeft duidelijke kaders

Het NHG-Standpunt Zelfmetingen bij telemonitoring beschrijft de kwaliteitskaders om zelfmetingen verantwoord in te zetten in de huisartsenpraktijk.