Thuisarts.nl inzetten

Patiënten weten door het raadplegen van Thuisarts.nl welke vragen zij u kunnen stellen of wanneer een afspraak maken nodig is. Thuisarts.nl kunt u inzetten voor, tijdens en na het consult.

Zelfmetingen

Kwaliteitskaders om zelfmetingen bij telemonitoring verantwoord in te zetten in de huisartsenpraktijk.

Videoconsulten

Op deze pagina vindt u informatie over het gebruik van videoconsult en het kiezen van geschikte applicaties hiervoor.

Handboek e-consult

Wat zijn de voor- en nadelen van het gebruik van e-consult? En wat komt er bij kijken om het gebruik van e-consult tot een succes te maken?

Begrippenkader digitale zorg

Het is belangrijk (voor een goede communicatie) dat we op eenzelfde manier naar digitale zorg kijken en dezelfde termen hanteren. Daarvoor is dit begrippenkader.

Ervaringen van collega’s

Gebruik de ervaringen van en/of vraag advies aan collega’s in de e-healthgroep op HAweb.