Het Handboek E-consult voor huisartsenpraktijken wordt herzien. In 2024 delen we het nieuwe product met u. 

Gebruik e-consult toegenomen sinds publicatie handboek 

In 2017 bood 62% van de huisartsen een e-consult aan, maar het daadwerkelijk gebruik van e-consult was laag (4%). In de afgelopen jaren is het e-consult qua gebruik flink toegenomen. Uit de E-healthmonitor (rivm.nl) blijkt dat in 2021, 91,5% van de huisartsen in meer of mindere mate gebruik maakte van schriftelijk digitaal contact met hun patiënten.  

Inhoud e-consult handboek  

Dit handboek is opgesteld in 2018 en bestaat uit 3 onderdelen: 

  • Deel 1: ‘Voor wie overweegt met het e-consult te starten’ geeft aandacht aan de behoefte van en meerwaarde voor de patiënt. Ook is er aandacht voor de ervaringen van huisartsen en mogelijke vragen die u heeft aangaande het e-consult. 
  • Deel 2: ‘Voor wie wil starten met e-consult of deze service wil verbeteren’ beschrijft hoe u het e-consult succesvol kunt implementeren in uw huisartsenpraktijk en hoe u het e-consult kunt inbedden in uw praktijkvoering. 
  • Deel 3: ’Communicatietoolkit’ geeft aandacht aan hoe u patiënten kunt enthousiasmeren voor het e-consult en ook kunt u hier voorbeeldteksten vinden.