Deze informatie over videobellen in de huisartsenpraktijken wordt herzien. In 2024 delen we het nieuwe product graag met u. 

Wat verstaan we onder videoconsult? 

Het NHG ziet een videoconsult als een digitaal consult via een directe ‘live’ videoverbinding over een medisch-inhoudelijke vraag, welke vervangend kan zijn voor een fysiek consult.

Videoconsult versus videobellen 
Waar consult een gangbare term is bij zorgverleners als onderdeel van het zorgproces, is dat voor patiënten niet vanzelfsprekend. Patiënten spreken over een afspraak bij de huisarts via beeldbellen of videobellen. Om aan te sluiten bij hun belevingswereld kan in de communicatie richting patiënten videobellen als alternatief gebruikt worden. ‘Beeld’ kan ook verwijzen naar één beeld, zoals een foto of een figuur. Daarom prefereren wij de term ‘video’. Uit de context moet vervolgens blijken dat videobellen binnen het zorgproces plaatsvindt. 

Werkwijze videoconsult  

Het is aan te raden zoveel mogelijk aan te sluiten bij de gangbare werkwijze in de praktijk. De afspraak komt op de gebruikelijke manier in de agenda van de praktijk. De patiënt krijgt een veilige link, een tijdstip en instructies. Vraag uw patiënten vijf minuten voor aanvang de digitaal verbinding te maken en laat weten dat ze mogelijk even moeten wachten voordat u de verbinding start. Sommige applicaties bieden de mogelijkheid van een digitale wachtruimte, waar patiënten kunnen wachten totdat de zorgverlener beschikbaar is. 

Als de verbinding tot stand is gekomen 

 • Verifieer de identiteit van uw patiënt, bijvoorbeeld door deze zelf goed als vaste patiënt te herkennen of door te vragen naar naam en geboortedatum. 
 • Vraag of de patiënt in staat is vrijuit te spreken. Op grond van de wet WGBO moet u namelijk ervoor zorgen, dan wel vergewissen dat verrichtingen, zoals patiëntgesprekken, buiten de waarneming van anderen en in vertrouwen kan plaatsvinden. Ook voor visuele waarnemingen moeten vergelijkbare checks vooraf worden gedaan. 
 • Beoordeel de kwaliteit van de verbinding (beeld en geluid). Vraag eventueel uw patiënt extra licht aan te doen of bel met de telefoon voor een beter geluid.  
 • Twijfelt u aan de vertrouwelijkheid van het contact of de kwaliteit van de verbinding om tot een goed medisch advies te komen, plan dan een ander moment waarbij wel aan de voorwaarden wordt voldaan, dan wel een fysiek consult. 
 • Dossiervoering is belangrijk. Naast de gebruikelijke dossiervoering is het handig en soms nodig om in het journaal vast te leggen met welke applicatie u heeft gecommuniceerd, hoe de kwaliteit van de verbinding was en welk apparaat de patiënt gebruikte. 
 • Beëindig na afloop van het videoconsult de verbinding. 

Voorwaarden online medisch advies en medicatie voorschrijven  

De KNMG-richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens’ geeft een aantal voorwaarden voor het online verstrekken van medisch advies en online voorschrijven van medicatie.

Een aantal belangrijke voorwaarden

 • De arts heeft voldoende relevante en betrouwbare (medische) gegevens van de patiënt, inclusief de medicatiehistorie en informatie over eventuele contra-indicaties wanneer online medicatie wordt voorgeschreven. 
 • De identiteit van de patiënt is vastgesteld. 
 • Informeer de patiënt over de (on)mogelijkheden bij een videoconsult, bijvoorbeeld dat u geen lichamelijk onderzoek kunt doen en u zich baseert op de door de patiënt gepresenteerde gegevens en eventueel de beschikbare dossiergegevens. 
 • Medicatie mag alleen worden voorgeschreven aan bekende (ingeschreven) patiënten en indien er op basis van de beschikbare informatie en met het oog op de in te zetten medicatie geen aanleiding is voor (lichamelijk) onderzoek. 

Aandachtspunten 

Enkele adviezen over goed gebruik van een videoconsult met uw patiënt zijn:  

 • Probeer niet te dicht bij de camera te zitten; het prettigst is om met hoofd en een deel van de romp in beeld te zijn. 
 • Indien mogelijk, gebruik een headset met microfoon voor een zo natuurlijk mogelijk geluid (minder ‘mechanisch’).  
 • Gebruik bij voorkeur een bekabelde internetverbinding (of zorg voor een sterk wifi-netwerk, uiteraard beveiligd).  

Ervaringen van anderen

Op HAweb staat nuttige informatie en kunt u ervaringen van anderen lezen (zie, als u bent ingelogd, de discussies ‘Ervaringen met Videoconsult?‘ en ‘Analyse video beeldbellen‘). U kunt voor een aantal specifieke oplossingen ook ervaringen delen, zodat het voor collega’s makkelijker terug te vinden is. Kijk tevens op de overzichtspagina ‘Beeldbelapplicaties’.

Vergoeding videoconsult 

Een videoconsult wordt vergoed zoals een normaal fysiek consult. Sinds 1 januari 2019 maakt het voor de vergoeding van een consult namelijk niet langer uit in welke vorm dit consult plaatsvindt; alleen de duur van het consult is nog bepalend voor de hoogte van de vergoeding. Zie voor meer informatie de NZA Wegwijzer bekostiging digitale zorg  (puc.overheid.nl).