Breng online inzage onder de aandacht

Met onderstaande materialen kunt u online inzage voor een periode extra onder de aandacht brengen bij uw patiënten, online inzage continu op uw website promoten en/of nieuwe patiënten over online inzage informeren. 

Deze toolkit is ontwikkeld in samenwerking met Pharos, het kenniscentrum dat zich richt op het terugdringen van gezondheidsverschillen. 

Uitleg online inzage op Thuisarts.nl

U kunt uw patiënt ook verwijzen naar de volgende pagina op Thuisarts.nl: ‘Ik wil mijn medische gegevens van de huisarts bekijken’.

Animatie wachtkamerscherm

Om patiënten in de wachtkamer te informeren over online inzage is een animatievideo gemaakt. U kunt de video natuurlijk ook gebruiken voor uw praktijkwebsite of social media. 

Infographic Online inzage

Gebruik deze infographic om aan patiënten uit te leggen wat online inzage is.

De infographic in verschillende talen:

Infographic Medische gegevens delen

Gebruik deze infographic om aan patiënten uit te leggen of en op welke manier zij hun gegevens kunnen delen.

Beide infographics zijn ook te gebruiken als folder (horizontaal en in drieën gevouwen). De afmeting vindt u in de bestandsnaam van het drukwerkbestand. Een drukker kan u hierbij verder helpen.  

Voorbeeldteksten voor communicatiekanalen

Er zijn ook templates ontwikkeld. Deze templates bevatten voorbeeldteksten en zijn te gebruiken in uw nieuwsbrief, via e-mail, op uw sociale media kanalen en/of op uw praktijkwebsite.

U kunt de templates eenvoudig aanpassen naar uw eigen huisstijl: