Voorwaarden

De huisarts moet bekwaam zijn in het uitvoeren, beoordelen, registreren en opvolgen van zelfmetingen, en op de hoogte zijn van de afspraken hierover. Ook moet hij in staat zijn om de patiënt uit te leggen hoe deze de zelfmetingen moet uitvoeren.

De huisarts kan het inzetten van zelfmetingen delegeren aan bijvoorbeeld de praktijkondersteuner of praktijkassistente als deze over diezelfde bekwaamheden beschikt. Dit wordt ondersteund met dit voorbeeldprotocol.

Meer informatie

In ons NHG-Standpunt Zelfmetingen bij telemonitoring vindt u meer kwaliteitskaders voor het uitvoeren van zelfmetingen.