Wat verstaan we onder digitale zorg?

Het verschil tussen digitalisering, e-health en digitale zorg is afhankelijk van de plaats of het moment waar digitale informatie- en communicatietechnologie (ICT) wordt ingezet.

Visie

Passend en minimaal gelijkwaardig  

We willen dat digitale zorg wordt ingezet daar waar het passend en minimaal gelijkwaardig is in kwaliteit ten opzichte van niet-digitale zorg. Digitale zorg wordt in combinatie met niet-digitale zorg aangeboden. Zorgverlener en patiënt beslissen samen of en hoe digitale zorg ingezet wordt, als aanvulling op niet-digitale zorg, zodat het voor beiden een toegevoegde waarde heeft.  

Op basis van de kernwaarden

De kernwaarden van de huisartsenzorg zijn ook op digitale zorg van toepassing: persoonsgericht, medisch generalistisch, continu en gezamenlijk. De patiënt staat centraal; huisarts en patiënt bepalen samen welke zorg nodig, zinvol en passend is.

Huisartsen zijn het eerste aanspreekpunt voor medische zorg en de constante factor voor hun patiënten. Ze streven ernaar hun patiënten goed te kennen en te begrijpen, binnen hun eigen context en de continuïteit van een vertrouwelijke arts-patiëntrelatie. Op deze manier leveren huisartsen met hun team hun bijdrage aan goede medische zorg.

Digitale zorg zien we daarom als een middel en geen doel op zich. Afhankelijk van de patiënt, de hulpvraag, de situatie en professionele afwegingen van de huisarts moet de keuze gemaakt worden welke contactvorm of combinatie daarvan het meest geschikt is om goede zorgverlening te bieden.

Rol NHG digitale toepassingen

Het NHG is betrokken bij digitale zorg, maar behoudt daarbij haar onafhankelijkheid en toetst zelf niet. Wél zorgen we ervoor dat er meer duidelijkheid en risicovermindering komt voor de huisarts. Door:  

  1. de kwaliteitsnormen binnen het toetsingskader aan te laten sluiten bij de huisartsenzorg en  
  2. de juiste kwaliteitsaspecten bij digitale zorg uit te vragen.  

Vragen of ideeën?

Om ons werk goed te doen, signaleren we graag vragen en problemen waar u tegenaan loopt.
Op deze manier kunnen we u betrekken bij oplossingen en adviezen voor optimale
aansluiting van digitale zorg in de dagelijkse praktijk

Stuur een e-mail naar contactcentrum@nhg.org.