Digitalisering 

In onderstaande afbeelding staat schematisch het verschil aangegeven tussen deze termen. Het NHG verstaat onder digitalisering de veranderingen die zich in de maatschappij en de huisartsenzorg voltrekken door de invloed van ICT. 

Passende ICT randvoorwaarde zorgproces  

Digitalisering vindt ook plaats in de zorg. De ICT zorgt ervoor dat de infrastructuur, de software en de informatie tussen betrokken organisaties gekoppeld wordt. Zodanig, dat deze het zorgproces in de praktijk zo optimaal mogelijk ondersteund.   

Het NHG brengt zorg en ICT samen en zorgt daarmee voor het inhoudelijk fundament van digitalisering van de huisartsenzorg. 

E-health  

Binnen digitalisering valt e-health. E-health wordt ingezet met als doel gezondheid en de gezondheidszorg te ondersteunen en/of te verbeteren. Het beperkt zich tot deze 2 domeinen.  

Digitale (huisartsen)zorg 

We spreken over ‘digitale zorg’ wanneer e-health wordt ingezet in de zorgverlening. Het gaat dan om contact met de patiënten, maar ook om het overleg met anderen over de zorg aan patiënten. Digitale huisartsenzorg beperkt zich vervolgens tot de zorg die door huisartsen wordt verleend. 

Ter verduidelijking een aantal voorbeelden 

  • Een app die een gebruiker download om adviezen te krijgen over gezondheid, is e-health 
  • Een AI-programma dat radiologen helpt om een juiste diagnose te stellen is e-health én digitale zorg. 
  • Een e-consult is e-health, digitale zorg én digitale huisartsenzorg. 
  • Een digitale bloeddrukmeter kan daarentegen zowel als e-health, digitale zorg of digitale huisartsenzorg ingezet worden. Een toelichting: 
    • De patiënt gebruikt de bloeddrukmeter voor zelfmetingen, om zelf meer inzicht te krijgen in zijn gezondheid (e-health), 
    • Een cardioloog zet de bloeddrukmeter in voor telemonitoring na een hartinfarct (digitale zorg) en  
    • De huisarts gebruikt de bloeddrukmeter voor controlemetingen vanwege cardiovasculair risicomanagement in zijn praktijk (digitale huisartsenzorg). 

Belangrijk: onderscheid e-health en digitale (huisartsen)zorg

Bij digitale (huisartsen)zorg zijn zorgspecifieke wet- en regelgeving. Het onderscheid tussen e-health en digitale zorg is dus belangrijk omdat bij digitale zorg de zorgverlener verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zorg dat geleverd wordt met digitale hulpmiddelen.