Wat doen we  

  • Het NHG besteedt waar relevant extra aandacht aan ouderen in de NHG-Standaarden, NHG Behandelrichtlijnen en in het NHG-Formularium.
  • We ontwikkelen producten om persoonsgerichte, passende zorg aan ouderen te bieden.
  • Het NHG werkt samen nauw met andere beroepsverenigingen en organisaties zoals de LHV, Verenso en Ineen om de kwaliteit van de ouderenzorg te borgen.

Visie

Huisartsenzorg voor ouderen

Het NHG vindt dat goede zorg voor ouderen zorg is op maat, aansluitend op de wensen en behoeften van de oudere en met oog voor de persoonlijke context. De kwaliteit van leven zoals de patiënt die zelf ervaart, staat hierbij voorop.

De visie Huisartsenzorg voor ouderen biedt u aanknopingspunten om proactieve, persoonsgerichte en samenhangende zorg te bieden (opgesteld door NHG, Laego en LHV). 

Actuele ontwikkelingen

Betere mogelijkheden in HIS-modellen

HIS-modellen bieden mogelijkheden om informatie over kwetsbare ouderen vast te leggen in het HIS en gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners zoals wijkverpleegkundigen. 

Het NHG werkt toe naar betere mogelijkheden om informatie over behandelgrenzen, zorgnetwerk en individueel zorgplan vast te leggen in het HIS. Meer informatie hierover is te lezen in het HIS-Referentiemodel. 

Zie ook:

Richtlijn informatie-uitwisseling

Het NHG werkt aan een richtlijn informatie-uitwisseling tussen huisarts en wijkverpleegkundige.  

Relevante cijfers over ouderenzorg

  • In 2018 was 8% van de Nederlandse bevolking 75 jaar of ouder. De verwachting is dat dit stijgt naar 12% in 2030, ruim 2 miljoen ouderen. 
  • De prevalentie van dementie is 13 patiënten per normpraktijk van 2095 patiënten; per jaar komen er per praktijk gemiddeld 2 nieuwe patiënten met dementie bij.  
  • Naar schatting is slechts de helft van de patiënten met dementie als zodanig bij hun huisarts geregistreerd.   

Bron Trends in de ouderenzorg 2018-2030 (scp.nl) en Dementie | NHG-Richtlijnen 

Hulpmiddelen

Handreiking kwetsbare ouderen thuis (LHV)

Een 6-stappenplan voor een geïntegreerde aanpak van de zorg voor kwetsbare ouderen. 

MDR Polyfarmacie bij ouderen 

Multidisciplinaire richtlijn op initiatief van het NHG, de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS). 

NHG E-learning Polyfarmacie bij ouderen 

U leert over de STOP-START-NL-criteria en oefent u aan de hand van casuïstiek met de verschillende vormen van medicatie-evaluatie. 

   

Oudere krijgt hulp van huisarts

NHG-Registratieadvies  

NHG-Registratieadvies voor het medisch dossier (kwetsbare) ouderen en polyfarmacie.

NHG-Standpunt Oncologische zorg  

Dit standpunt beschrijft de rol van de huisarts in de multidisciplinaire oncologische zorg. 

Gerelateerd nieuws

Geen items gevonden