Extra aandacht voor complexe problematiek

Deze visie is een actualisering van het NHG-Standpunt Huisartsgeneeskunde voor ouderen (mei 2007) en sluit aan op de Toekomstvisie huisartsenzorg 2022. De visie richt zich op de huisartsenzorg voor alle ouderen, met extra aandacht voor de zorg voor ouderen met complexe problematiek, omdat hier de meeste knelpunten worden ervaren.

De visie bestaat uit 3 delen

De visie biedt de huisarts aanknopingspunten om goede zorg te bieden aan de steeds ouder wordende bevolking in een dynamische, snel veranderende maatschappij en bestaat uit 3 delen:

  • Passende zorg,
  • Werkbare zorg en
  • Toekomstige zorg.

Passende zorg belicht de inhoudelijke aspecten van de huisartsenzorg voor ouderen, Werkbare zorg belicht de organisatorische aspecten en Toekomstige zorg vraagt aandacht voor de ontwikkelingen en innovaties in de huisartsenzorg.