Kwaliteitskader Palliatieve zorg

Het NHG heeft samen met vele andere beroepsverenigingen, organisaties en verzekeraars bijgedragen aan de ontwikkeling van het Kwaliteitskader Palliatieve zorg.

In dit kwaliteitskader staat beschreven hoe we vinden dat kwalitatieve palliatieve zorg er in Nederland uit zou moeten zien. 

ouder stel
huisarts onderzoekt oudere patiënt

Visie

Elke huisarts in staat palliatieve zorg te leveren

Uitgangspunt van het NHG is dat iedere huisarts beschikt over de medisch-generalistische kennis en kunde om generalistische palliatieve zorg te leveren, zoals in het basisaanbod is vastgesteld door de LHV.

De huisarts heeft een zorg-, coördinatie- en gidsfunctie bij palliatieve zorg in de thuissituatie. De zorg is persoonsgericht en integraal. De huisarts werkt hierbij nauw samen met andere zorgverleners.

Hulpmiddelen

huisarts praat met oudere patiënt

Praten over het levenseinde (KNMG)

Hoe en wanneer begint  u een gesprek over het levenseinde? Wat bespreekt u en waar moet u op letten? 

stel geeft elkaar steun

Stappenplan euthanasie 

Een overzicht van fases en stappen m.b.t. de besluitvorming over euthanasie en de uitvoer daarvan.

patiënt wilt niet meer eten of drinken

Bewust afzien van eten en drinken (KNMG)

Hoe kunt u patiënten die bewust afzien van eten en drinken het beste ondersteunen?

richtlijnen palliatieve zorg

Palliatieve richtlijnen

De algemene NHG-Standaarden vormen ook in de palliatieve fase de basis of gebruik de richtlijnen van Pallialine.

Arts op huisbezoek bij vrouw

Proactieve zorgplanning (Palliaweb)

Voor persoonlijke palliatieve zorg is het belangrijk om op tijd met de patiënt over wensen en behandelopties te spreken.

Spoedkaart Medicatie in acute palliatieve situaties

Een overzichtelijke checklist  met praktische en toepasbare medicamenteuze adviezen.

Flesje cannabisolie met pipetje

Handreiking Proefbehandeling cannabis in palliatieve fase

In de palliatieve fase kun je een proefbehandeling met cannabis overwegen. Wat moet je als huisarts doen?

Gerelateerd nieuws

Gegevensuitwisseling huisarts wijkverpleegkundige

Voor het verlenen van goede zorg is het nodig dat huisarts en wijkverpleegkundige relevante (zorg)gegevens over de patiënt kunnen uitwisselen. Deze leidraad beschrijft een kader voor deze gegevensuitwisseling.

Nieuw: overzichtskaart medicatie in acute palliatieve situaties

Voor de huisarts is het belangrijk om tijdens een acute palliatieve situatie een overzichtelijke checklist te kunnen raadplegen. Deze geheel nieuwe overzichtskaart voorziet hierin.