Wat doen we

De zorg die je als huisarts levert is goed zichtbaar. Onze producten en werkzaamheden op ICT-gebied zijn cruciaal voor het leveren van deze zorg, maar minder zichtbaar. Wij:  

  • Realiseren uniforme registratie in de huisartsenzorg. Dit is een belangrijke voorwaarde om gegevens van patiënten goed en veilig uit te wisselen met andere zorgverleners.  
  •  Bieden jou met Richtlijn ADEPD en registratieadviezen houvast bij het registreren van relevante medische gegevens in het HIS.
  • Brengen communicatierichtlijnen uit voor huisartsen, zoals de Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost. Waardoor jij tijdens de dienstwaarneming beschikt over relevante patiëntgegevens.  
  • Behartigen de belangen van huisartsen in overleggen op ICT-gebied met onder andere VWS bij de vorming van landelijk beleid en kwaliteitsnormen.  

Wij dragen met Informatisering Huisartsenzorg bij aan de best mogelijke zorg. Dit kunnen wij alleen doen met behulp van een grote achterban. Ben jij al lid?

Ilustratieve afbeelding waarin documentenoverdracht plaatsvindt

NHG in het zorg- & ICT-landschap

Visie digitalisering huisartsenzorg

Onze expertise zetten we in bij de belangenbehartiging van de huisartsensector op ICT-gebied. Samen met LHV en InEen werken we vanuit de Visie digitalisering huisartsenzorg 2023-2026 aan beleidszaken en lobbyen we voor de huisartsenzorg.

Onze visie is richtinggevend voor onze achterban en is een leidraad voor andere sectoren.

Illustratie wat NHG doet rond informatisering voor huisartsen
Wat doet het NHG voor huisartsen rond informatisering? Bekijk deze illustratie
  • al ruim 30 jaar grondlegger zijn van uniforme registratie in het Huisarts Informatiesysteem met het HIS-Referentiemodel
  • 8 actuele richtlijnen bieden over communicatie en gegevensuitwisseling. 
  • meer dan 40 NHG-Tabellen hebben, die binnen een HIS gebruikt worden om gegevens gestandaardiseerd vast te kunnen leggen. 
  • 9 praktische registratieadviezen geven voor het gebruik van de NHG-Standaarden in het HIS. 
  • Zorgen dat het NHG-Formularium beschikbaar is vanuit het HIS, waardoor je altijd kan voorschrijven volgens de NHG-Richtlijnen, rekening houdend met patiëntkenmerken.

Actuele ontwikkelingen

Onze rol 

Samen met LHV en InEen zijn we initiator van een duurzame lange termijnoplossing voor het verbeteren van de dossieroverdracht. 

Deskundige op het gebied van kaders en uitgangspunten bij de dossieroverdracht. 

Wat precies? 

Gestandaardiseerde en gestructureerde uitwisseling van het patiëntdossier. 

Hoe helpt dit jou als huisarts?

Deze oplossing zorgt voor tijdsbesparing bij de dossieroverdracht en behoud van complete patiëntdossiers als een patiënt van huisarts wisselt. 

Onze rol

Samen met LHV en InEen initiatiefnemer voor de ontwikkeling van het keurmerk. 

Wat precies? 

Keurmerk voor HIS, HAPIS en KIS op het gebied van veiligheid, gebruiksvriendelijkheid en gegevensuitwisseling. 

Hoe helpt dit jou als huisarts?

Met dit keurkerk kun je zien dat een HIS, HAPIS en/of KIS voldoet aan vastgestelde veiligheidseisen. Het keurmerk is een kwaliteitsimpuls van de systemen voor betere zorg en bedrijfsvoering. 

Onze rol 

NHG heeft een Expertrol in het Landelijk Programma Medicatieoverdracht. Samen met LHV en InEen voortrekker in uitrol binnen de huisartsensector. 

Wat precies?  

Elektronische overdracht van medicatiegegevens.   

Hoe helpt dit jou als huisarts?

Een actueel en compleet medicatieoverzicht, en verbetering van het medicatieproces in de huisartsensector. 

 

Integraal Zorg Akkoord

Wij zetten ons in om de ambities en doelstellingen in het Integraal Zorg Akkoord op gebied van digitalisering en gegevensuitwisseling in de huisartsenzorg zo positief mogelijk te realiseren.

Nationale
visie en strategie 2023-2025

Samen met LHV en InEen sturen we op de uitwerking en implementatie van de Nationale visie en strategie op het gezondheidsinformatiestelsel 2035.

Hulpmiddelen

Gegevensuitwisseling geïllustreerd

Webdossier Informatiebeveiliging

Ken jij de risico’s voor het digitaal opslaan van informatie? Het webdossier helpt je om informatiebeveiliging in de praktijk op orde te hebben. Ga direct aan de slag.

Huisarts registreert in medisch dossier

Registratie-adviezen (ICPC) NHG-Standaarden

Hoe registreer je specifieke medische problemen adequaat in het medisch dossier?  Gebruik daarvoor deze ICPC-registratieadviezen.

Huisarts bekijkt patiënteninformatie in dossier

Richtlijn Adequate dossiervorming met het EPD

De richtlijn geeft je houvast bij het registreren van relevante medische gegevens in het EPD.

Vrouw doet glucosetest

NHG-Standpunt Zelfmetingen

Dit standpunt beschrijft kwaliteitskaders om zelfmetingen bij telemonitoring verantwoord in te zetten in de huisartsenpraktijk.

Houten blokjes met KPI erop

Kwaliteitsindicatoren huisartsenzorg

Deze indicatoren zijn opgemaakt voor je intern kwaliteitsbeleid en helpen bij het in
kaart brengen van je eigen patiëntenpopulatie en aspecten van zorg hiervoor.

2 handen in beeld met laptop

HIS-Referentiemodel

Dit is de leidraad voor het HIS. De publieksversie van het referentiemodel is voor huisartsen met belangstelling voor ICT. Lees hier alles over het HIS-Referentiemodel.

Huisarts schrijft patiëntgegevens op

NHG-Tabellen voor in HIS

Gestandaardiseerde gegevens om binnen een Huisarts Informatie Systeem (HIS) te gebruiken.

Ipad en telescoop huisarts

Online inzage

Wij ondersteunen huisartsen bij het zinvol inzetten van online inzage. Wat zijn de aandachtspunten?

Toetsenbord van huisarts

Gegevensuitwisseling

In deze richtlijnen staan afspraken over welke gegevens belangrijk zijn om digitaal uit te wisselen met de patiënt en andere zorgverleners, zoals bij verwijzing of acute zorg. 

Huisarts bekijkt NHG-Formularium

NHG-Formularium

Voor meer dan 200 aandoeningen en klachten biedt het formularium praktische stappenplannen en adviezen voor je praktijk.

De virtuele overlegtafel

Het beschikken over actuele informatie ‘at the point of care’ levert kwaliteitsvoordelen op. Dat kan met de virtuele overlegtafel.

ICT-functies voor ketenzorg

Welke informatie binnen de ketenzorg is er nodig en hoe wisselen we die veilig en betrouwbaar uit?

Bouwstenen voor medicatieproces

Een “conceptueel model” waarin therapeutische en logistieke gegevens zijn ontrafeld. De basis voor de landelijk gedragen informatiestandaard medicatieproces versie 9.

Gerelateerd nieuws

Nieuwe versie NHG-Tabel 24 ICPC-1 

Er is een nieuwe versie gepubliceerd van de NHG-Tabel 24 ICPC-1. Dit is belangrijk omdat je deze tabel gebruikt voor het vastleggen van klachten en diagnoses. Wat is veranderd?

Gegevensuitwisseling huisarts wijkverpleegkundige

Voor het verlenen van goede zorg is het nodig dat huisarts en wijkverpleegkundige relevante (zorg)gegevens over de patiënt kunnen uitwisselen. Deze leidraad beschrijft een kader voor deze gegevensuitwisseling.

NedHIS-Congres 2024 een jubileum editie!

Het NedHIS-Congres wordt in 2024 voor de 30ste keer georganiseerd. Dit evenement is hét huisartsencongres op gebied van ICT en digitalisering. Namens het NHG zijn er 3 sprekers aanwezig. Ook zijn wij aanwezig op de informatiemarkt. Zien we jou daar?