Waarom online inzage?

Online inzage door de patiënt in het elektronisch patiëntendossier bij de huisarts (H-EPD) heeft als doel om de zorg beter te maken:  

  • de patiënt krijgt door online inzage meer overzicht en is beter geïnformeerd.   
  • de patiënt heeft meer begrip van en regie over de eigen gezondheid en het stimuleert zelfzorg.   
  • de patiënt kan zich beter voorbereiden op het contact met de huisartsenpraktijk.   
  • ook helpt het de kwaliteit van het dossier te verbeteren.   

Sinds 1 juli 2020 is ook elke huisarts verplicht om elektronische inzage en een elektronisch afschrift van het medisch dossier te geven als een patiënt daar om vraagt.

Uit mijn afstudeeronderzoek bleek dat juist mensen tussen de 50 en 70 jaar geïnteresseerd zijn in het portaal. Toen we onze vooroordelen loslieten, hebben we dit ook in de praktijk ervaren.

Joyce Hummel, doktersassistente (De doktersassistente, Special, december 2022)

Richtlijn

Online inzage in het H-EPD door patiënt

De richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt is ontwikkeld om online inzage op een uniforme wijze te organiseren. Geinformeerde patiënten bereiden zich beter voor op het consult en voelen zich meer betrokken bij hun gezondheid en zorgproces.

Wat doet het NHG?

Het NHG blijft de Richtlijn Online Inzage in het H-EPD door de patiënt beheren en verwerkt de, voor de huisartsenpraktijk inhoudelijk relevante kennis en ervaringen die zijn opgedaan, tot een Praktijkhandleiding Online inzage.

Vier jaar gelden startte OPEN, het versnellingsprogramma van InEen, LHV en NHG. Sinds 31 december 2022 is OPEN gestopt.

Doelstelling OPEN

  • Huisartsen helpen bij het veilig online delen van het medische dossier aan hun patiënt.
  • Zorgen voor landelijke afstemming van de ICT-aanpassingen in de huisartsinformatiesystemen (HIS’en).
  • Regionale coalities te ondersteunen bij de implementatie.

Resultaten OPEN

  • 99,5% van de praktijken hebben voor hun patiënten de mogelijkheid tot online inzage beschikbaar (peildatum 11 januari 2023).
  • 20% van de patiënten maakt gebruik van online inzage (peildatum 11 januari 2023).
  • Inmiddels hebben maar liefst 2,5 miljoen Nederlanders van 16 jaar of ouder een portaal van de huisarts gebruikt om hun huisartsgegevens in te zien (bron OPEN).

Concluderend zijn alle technische randvoorwaarden voor online inzage geregeld. Kom meer te weten over de resultaten van OPEN.

Hulpmiddelen

Praktijkhandleiding Online inzage (in ontwikkeling)

Doel om handvatten en tips te (blijven) geven om online inzage gemakkelijk toe te passen in de huisartsenpraktijk. Beschikbaar: eind 2023.

Communicatietoolkit

Uw patiënt informeren over online inzage? Gebruik de hulpmiddelen uit deze toolkit.