Wat is belangrijk om te weten over online inzage?

Sinds 1 juli 2020 is elke huisarts verplicht om elektronische inzage en een elektronisch afschrift van het medisch dossier te geven als een patiënt daar om vraagt. Online inzage door de patiënt in het elektronisch patiëntendossier bij de huisarts (H-EPD) heeft als doel om de zorg beter te maken.

Aandachtspunten:

 • patiënten kunnen op twee manieren het medisch patiëntendossier online inzien: 
  • via een patiëntenportaal 
  • via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)  
 • patiënten beslissen zelf of ze gebruik willen maken van online inzage. De huisarts kan ondersteuning geven bij de keuze en de verschillen tussen een patiëntenportaal en een PGO toelichten. 
 • persoonlijke aantekeningen van de huisarts zijn geen onderdeel van het medisch dossier en niet ter inzage door patiënten. Gegevens uit het medisch dossier van andere zorgverleners zijn alleen ter inzage voor zover ze zijn opgenomen in het dossier bij de huisarts. 
 • om online inzage te kunnen aanbieden, dient de praktijk aan de (technische) randvoorwaarden te voldoen en de nodige middelen, kennis en vaardigheden te onderhouden. Patiënten hebben ook bepaalde kennis en vaardigheden nodig en kunnen worden ondersteund met (digitaal) voorlichtingsmateriaal. 
 • in de richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt staan de afspraken over online inzage in het huisartsendossier beschreven. 

Voordelen van online inzage voor de patiënt

 • de patiënt krijgt door online inzage meer overzicht en is beter geïnformeerd.   
 • de patiënt heeft meer begrip van en regie over de eigen gezondheid en het stimuleert zelfzorg.   
 • de patiënt kan zich beter voorbereiden op het contact met de huisartsenpraktijk.   

Online inzage in het H-EPD door patiënt

Deze richtlijn beschrijft de basisafspraken tussen huisartsen en patiënten over welke patiënteninformatie online gedeeld wordt en hoe ze met deze informatie omgaan.

Wat doet het NHG?

Het NHG blijft de Richtlijn Online Inzage in het H-EPD door de patiënt beheren en verwerkt de, voor de huisartsenpraktijk inhoudelijk relevante kennis en ervaringen die zijn opgedaan, tot een Praktijkhandleiding Online inzage. (volgt eind 2024)

Hulpmiddelen

Communicatietoolkit

Je patiënt informeren over online inzage? Gebruik de hulpmiddelen uit deze toolkit.

Praktijkadviezen (volgt)

Concrete praktijkadviezen, zoals de omgang met mogelijke praktijkdilemma’s en praktische handvatten voor beleidskeuzes. 

Meer inzicht in online inzage

De afgelopen jaren hebben we als NHG, LHV en InEen het mogelijk gemaakt voor huisartsenpraktijken om online inzage aan te bieden en de implementatie in de praktijken gestimuleerd. Hier lees je meer achtergrondinformatie over wat online inzage is en welke afspraken hierbij gelden.