NHG-Formularium gebruiken

Het NHG-Formularium is geïntegreerd in 8 HIS-en.

Voor NHG-leden is het ook gratis beschikbaar als naslagfunctie via Formularium.nhg.org en in de NHG Rx-app.

Direct naar

 • Formularium.nhg.org: exclusief voor NHG-leden is ons formularium hier als naslagfunctie beschikbaar, (login als lid met uw HAweb.nl-account).  
 • Haal meer uit het NHG-Formularium: hier vindt u een toelichting op de verschillende presentatievormen van het NHG-Formularium.
 • Wijzigingen NHG-Formularium: bekijk welke updates zijn doorgevoerd. Ongeveer 5 keer per jaar wordt het NHG-Formularium geactualiseerd.

Waarom het NHG-Formularium?

Snel en eenvoudig 

Met het NHG-Formularium stelt u eenvoudig beleid op voor ruim 200 aandoeningen – gebaseerd op NHG-Richtlijnen zonder dat u de betreffende richtlijn hoeft op te zoeken.  

Altijd relevant

U werkt altijd persoonsgericht doordat het NHG-Formularium rekening houdt met patiëntkenmerken. U krijgt alleen adviezen die voor uw patiënt relevant zijn.   

Transparant 

U werkt zonder extra handelingen volgens uw beroepsstandaard. U handelt met de laatste wetenschappelijke inzichten, transparant en met oog voor lage kosten.  

Werk gemakkelijker

Tijdens consult niet meer zoeken in richtlijnen 

Met het NHG-Formularium bekijkt u snel welk middel 1e keus is en of er zaken zijn waar u rekening mee moet houden. Ook schrijft u gemakkelijk voor, met de juiste dosering. En bij een allergie of zwangerschap biedt het formularium een alternatief. Hierdoor hoeft u tijdens het consult niet te zoeken in richtlijnen of het farmacotherapeutisch kompas. 

Voorkom berekeningsfouten 

Het NHG-Formularium in het HIS houdt rekening met kenmerken van uw patiënt. Bij kinderen wordt de dosering direct aangepast en schrijft u precies voor wat er nodig is.  

Altijd actuele broninformatie  

Met ons formularium schrijft u voor volgens de laatste wetenschappelijke inzichten, en dat staat al voor u klaar. 

Ik gebruik het NHG-Formularium, omdat het snel is met direct de juiste dosering en hoeveelheid. Ook wordt er met  patiëntkarakteristieken rekening gehouden. Hierdoor maak ik minder snel fouten. Verder hoef ik kinderdoseringen niet meer in alle haast zelf uit te rekenen, ideaal!

Irene Bos 
Huisarts in Doorn 

Tijdens mijn werk maak ik veel gebruik van het NHG-Formularium. Met een paar klikken heb je het juiste voorschrift. Dit bespaart veel tijd. Daarnaast heb je ook de mogelijkheid om met 1 klik achtergrondinformatie in te zien die van belang is bij het voorschrijven. Een heel fijn hulpmiddel tijdens het spreekuur!

Maud Visser 
Huisarts in Hoofddorp

NHG-Formularium wijzigingen

Ongeveer 5 keer per jaar wordt het NHG-Formularium geactualiseerd.

De actuele versie van het NHG-Formularium wordt opgenomen in de applicatie Prescriptor, in de NHG-Rx app (beide van Digitalis) en in het HIS (van Chipsoft). NHG-leden kunnen het NHG-Formularium direct online raadplegen.

Naar aanleiding van de publicatie van de herziene NHG-Standaard Acuut hoesten zijn de volgende indicaties herzien:

 • Acuut hoesten ongecompliceerd en Acuut hoesten gecompliceerd (pneumonie). Deze indicaties zijn samengevoegd tot één indicatie Acuut hoesten.
 • Kinkhoest, Pseudokroep en Bronchiolitis.

De indicatie Waterpokken behandeling is herzien naar aanleiding van de publicatie van de herziene NHG-Behandelrichtlijn Waterpokken. Daarnaast is een nieuwe indicatie Preventie tegen waterpokken aan het NHG-Formularium toegevoegd voor het toedienen van het vaccin als postexpositieprofylaxe of als actieve immunisatie.

Bij de volgende indicaties is het beleid rondom de corticosteroïdinjecties aangepast. Er zijn aanpassingen gedaan met betrekking tot het voorkeursmiddel en doseringen:

 • Carpaletunnelsyndroom
 • Trigger vinger en trigger duim
 • Tendovaginitis van De Quervain
 • Artrose van de hand

Bij de indicatie Overgangsklachten is in het therapieschema Vasomotorische klachten bij postmenopauzale vrouwen bij continu gebruik van hormoontherapie de dosering van progesteron aangepast, naar aanleiding van een kleine aanpassing in de NHG-Standaard De overgang.

In de indicatie Fenomeen van Raynaud zijn nifedipine tabletten retard 10 en 20 mg verwijderd, omdat deze niet langer beschikbaar zijn in Nederland. Resterende medicamenteuze behandelingsmogelijkheden zijn nifedipine tablet MGA 30 en 60 mg (onderhoudsbehandeling) en nifedipine capsule zonder vertraagde afgifte 5 mg (intermitterend gebruik).

De indicatie Ziekte van Parkinson hebben we laten vervallen, omdat de huisarts voor deze indicatie geen medicatie voorschrijft.

Met het NHG-Formularium heeft u altijd enkele belangrijke informatiebronnen bij de hand: NHG-Richtlijnen, Thuisarts Situaties en Patiëntafbeeldingen. Ze zijn gekoppeld op basis van ICPC en houden – waar mogelijk – rekening met leeftijd en geslacht. Zo proberen we u de meest relevante resultaten te presenteren.

In 2024 staan de volgende updates van het NHG-Formularium gepland in:

 • Week 25 (juni)
 • Week 38 (september)
 • Week 49 (december)