Wat doen we  

  • We ontwikkelen een betrouwbaar en veilig medicamenteus beleid. Hiervoor hanteren we de NHG-Werkwijze keuze geneesmiddelen. Dit beleid leggen we – als behandeladviezen over geneesmiddelenkeuze – vast in elke NHG-Standaard en -Behandelrichtlijn.  
  • Het farmacotherapeutisch beleid uit de richtlijnen bundelen we in het NHG-Formularium. Dit Formularium kunt u tijdens het spreekuur direct in het HIS of via een app gebruiken.
vrouw drinkt uit glas
vrouw op spreekuur bij de huisarts

NHG-Standpunten

Farmacotherapie

Is er minder wetenschappelijk bewijs over (nieuwe) onderwerpen rond Farmacotherapie? Dan vertalen we de stand van zaken naar een NHG-Standpunt.

Actuele ontwikkelingen

Ontwikkelingen herberekening GVS

Volg de actuele ontwikkelingen rond herberekening geneesmiddelenvergoedingssysteem, waar meermaals zware kritiek op is geuit door NHG, LHV en KNMP.  

Medicatiegebruik en dreigende dehydratie bij hitte

Wanneer de buitentemperatuur langdurig > 25 °C is, brengt dit gezondheidsrisico’s met zich mee voor kwetsbare groepen. Deze mensen moeten extra alert zijn op dehydratie en oververhitting.

Naast leeftijd en comorbiditeit kunnen ook geneesmiddelen extra risico geven bij dehydratie en oververhitting.

Hulpmiddelen

vrouw bezoekt het nhg-formularium

NHG-Formularium

Voor meer dan 200 aandoeningen en klachten biedt het stappenplannen en adviezen voor uw praktijk. 

medicijndoosje met pillen

Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen

Deze leidraad geeft aan hoe u op een verantwoorde manier wisselt naar een ander soortgelijk medicijn. 

herhaalrecept medicatie

Voorbeeldprotocol: Veilig Voorschrijven herhaalrecepten

Om dit proces in goede banen te leiden is het raadzaam om een eigen protocol op te stellen. Dit voorbeeldprotocol gebruikt u als basis.

Overdracht van medicatiegegevens in de keten

De MDR dient ter bevordering van een goede overdracht van medicatiegegevens in het netwerk van de patiënt  

huisarts behandelt kwetsbare oudere

NHG-Registratieadvies

NHG-Registratieadvies voor het medisch dossier (kwetsbare) ouderen en polyfarmacie.

Opiaten.nl

Met best practices, nascholing, FTO-materiaal en andere hulpmiddelen rond opioïde gebruik.

huisarts doet keelonderzoek

Medicatieveiligheid

Hulpmiddelen om medicatieveiligheid in de zorg te verbeteren.

kind drinkt water tijdens een warme dag

Het hitteprotocol

Wanneer de buitentemperatuur langdurig > 25 °C is, brengt dit gezondheidsrisico’s met zich mee voor kwetsbare groepen.

Gerelateerd nieuws

Verminderde beschikbaarheid allopurinol

Allopurinol wordt om daadwerkelijke tekorten te voorkomen tot en met juli 2023 voor maximaal één maand verstrekt. Lees wat dit in de praktijk betekent.

Uitbreiding voorkeursmiddelen opioïden in NHG-Standaard Pijn

De NHG-Standaard Pijn is herzien. Een van de belangrijkste wijzigingen is de uitbreiding van de voorkeursmiddelen opioïden.

Werkafspraken wisselen longinhalatiemedicatie gepubliceerd

NHG, LHV, NVALT, Longfonds, Patiëntenfederatie Nederland, KNMP en Zorgverzekeraars Nederland hebben werkafspraken gemaakt over verantwoord wisselen van inhalatiemedicatie.