Laatste wijziging: 5 april 2024  

Er is nog steeds een tekort aan onder andere amoxicilline/clavulaanzuur suspensie. Het is mogelijk amoxicilline/clavulaanzuur tablet op te lossen voor kinderen > 12,5 kg. 

Welke antibioticatekorten?

 • Amoxicilline/clavulaanzuur poeder voor suspensie, alle sterktes (100/12,5mg/ml, 50/12,5 mg/ml en 25/6,25mg/ml)  
 • Amoxicilline disper tablet 375 mg 
 • Claritromycine granulaat voor suspensie 25 en 50 mg/ml 
 • Clindamycine granulaat voor suspensie 15 mg/ml

Algemeen advies

 • Het juist gebruik van antibiotica is en blijft belangrijk. Bepaal zorgvuldig de indicatie voor het antibioticagebruik. 
 • Schrijf zo mogelijk:
  • capsules of tabletten in plaats van suspensie of dispertabletten voor.   
  • 1 kuur/verpakking per keer voor. 
 • Verleng een antibioticakuur niet onnodig.    

Welke alternatieven?

Alternatief gebruik van amoxicilline/clavulaanzuur tablet voor kinderen > 12,5 kg: tabletten kunnen opgelost worden in een glas/beker met ca. 20 ml koud water (10 minuten wachten) of uiteen laten vallen in een spuit (instructie door apotheek). De ontstane suspensie vanwege de slechte smaak eventueel toedienen met vla of appelmoes.

 • kinderen > 25 kg: hele tablet van 500/125 mg
 • kinderen 12,5 – 25 kg: halve tablet van 500/125 mg (tablet bevat een breukstreep)

Indien behandeling met een suspensie noodzakelijk is, maar niet voorhanden, kies dan volgens de vigerende richtlijnen een alternatief middel met een vergelijkbaar werkingsspectrum en veiligheidsprofiel, dat wel in suspensie- of dispervorm beschikbaar is.

Beschikbare alternatieven zijn:  

 • Azitromycine poeder voor suspensie 40 mg/ml 
 • Doxycycline disper tablet 100 mg (bij kinderen >8 jaar) 
 • Cotrimoxazol suspensie 48 mg/ml 

Resistentiepercentages

De resistentiepercentages van verwekkers zoals pneumokokken en andere streptokokken (vaak voorkomende verwekkers) voor de hierboven genoemde alternatieven, liggen 5-10% hoger dan bij het gebruik van amoxicilline of amoxicilline-clavulaanzuur. De kans op falen van behandeling is hiermee dan ook iets groter. Houdt hiermee rekening in je beleid en adviezen. 

Consultatie of verwijzing

Het tekort aan diverse antibioticasuspensies zal in de huisartsenpraktijk leiden tot het voorschrijven van alternatieven. Wij adviseren om antibiotica zoveel mogelijk voor te schrijven volgens de vigerende richtlijnen, waarin alternatieven worden beschreven. In sommige situaties is er echter geen (goed) alternatief beschikbaar.

Overleg bij twijfel over het te voeren (antibiotica)beleid met een medisch specialist. Medisch specialisten maken bij het bepalen van het antibioticabeleid o.a. gebruik van het Nationale Antibiotica Boekje van de SWAB, waarin ook een onderdeel antibiotica-advies voor kinderen is opgenomen.

Landelijke samenwerking

Gezien de nijpende antibioticatekorten is er een wekelijks landelijk overleg over deze problematiek en de mogelijke gevolgen hiervan. Het NHG en de LHV nemen ook deel aan dit overleg. Wij houden jullie via onze nieuwsbrief, website en socials op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

Voor aanvullende informatie: